Is er nog toekomst voor de bedrijfsopvolgingsregeling?

17 oktober 2022
Artikel

Is het in de toekomst nog mogelijk om uw bedrijf zonder heffing van schenk- of erfbelasting aan uw kinderen over te dragen met de bedrijfsopvolgingsregeling? Wij brengen de actuele ontwikkelingen voor u in beeld.

Portretfoto van Joris van Raaij
Neem contact op met:
Joris van Raaij Senior belastingadviseur
gesprek over bedrijfsopvolgingsregeling

Rapport Centraal Plan Bureau

Het Centraal Plan Bureau (CPB) evalueerde de fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging en concludeert dat de hoge vrijstellingen die nu gelden niet noodzakelijk zijn.

Als aan de daarvoor vereiste voorwaarden wordt voldaan, geldt op dit moment bij een bedrijfsopvolging een vrijstelling van schenk- of erfbelasting van 100% tot een bedrag van € 1.205.871 (2023). De achterliggende gedachte is dat belastingheffing bij de bedrijfsopvolging kan leiden tot continuïteitsproblemen bij de overgedragen onderneming. Het CPB trekt echter de conclusie dat bij een groot deel van de bedrijfsoverdrachten deze vrijstelling niet nodig is, omdat er bij de overdragende of overnemende partij voldoende middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting direct te kunnen voldoen.

Waarderingsfaciliteit

Het CPB zwakt deze conclusie wel wat af, want het bureau acht de zogenoemde waarderingsfaciliteit wel zinvol. Deze waarderingsfaciliteit (die voorafgaat aan de overige vrijstellingen) is een vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatiewaarde en de waarde going concern van een onderneming. Deze vrijstelling is vooral van belang in situaties waarin de waarde van de losse bestanddelen van de onderneming hoger is dan de waarde van de onderneming als geheel. Uit het onderzoek blijkt ook dat budgettaire kosten van de vrijstelling van de going concern waarde onnodig hoog zijn, doordat ook ondernemers met voldoende privémiddelen hiervan gebruik kunnen maken. Voor gevallen waarin de bedrijfsopvolger niet over voldoende privémiddelen beschikt, zou dan een betalingsregeling getroffen kunnen worden.

Hoe nu verder?

De vraag is nu hoe de regering reageert op de uitkomsten van de evaluatie. In het huidige politieke klimaat en in tijden als deze waarin de regering geld nodig heeft, is niets zeker. Als in uw situatie een bedrijfsopvolging in het verschiet ligt, is het zinvol om na te gaan of het haalbaar is om het traject eerder op te starten, zodat u nog gebruik kunt maken van de huidige ruime regelgeving. Verlies hierbij echter de niet-fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging niet uit het oog. Bijvoorbeeld of de beoogde opvolger er al aan toe is om uw onderneming over te nemen.

Meer weten?

Wilt u weten of het verstandig is om in uw situatie de bedrijfsopvolging eerder in gang te zetten of heeft u vragen over de fiscale aspecten hiervan? Neem dan contact op met Joris van Raaij, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Joris
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan