Is een lening van uw bv wel een lening?

2 maart 2022
Artikel

De verruiming van de voorgestelde regeling voor excessief lenen voor de dga geeft de Belastingdienst handvatten om grote leningen van de dga bij zijn bv te beperken. Maar wat betekent dat voor kleinere leningen?

Portretfoto van Mike Los
Neem contact op met:
Mike Los Manager Estate Planning en Belastingadvies
muntgeld

Wetsvoorstel excessief lenen

De wetgever gaat er in het wetsvoorstel  excessief lenen vanuit dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) de lening in de toekomst terugbetaalt aan zijn bv. De wetgever vindt echter ook dat er bij een lening van de dga bij zijn bv van meer dan € 700.000 voor het meerdere eigenlijk sprake is van een kapitaalonttrekking. Het wetsvoorstel regelt dat het gedeelte van een lening tussen de dga en zijn bv dat uitkomt boven deze grens, wordt belast als een dividenduitkering.

Leningen van minder dan € 700.000 

Is er dan geen probleem als de lening kleiner is dan € 700.000? Dat hangt af van de voorwaarden waaronder de lening is afgesloten. Ook is van belang of de dga en zijn bv zich houden aan de in de voorwaarden vastgelegde afspraken en of de dga de lening naar verwachting op het afgesproken tijdstip kan aflossen.

De vraag is of er inderdaad sprake is van een lening van de bv of van onttrekking van kapitaal aan de bv. Het grootste verschil hiertussen is dat bij een lening de van de bv onttrokken som geld moet worden terugbetaald.

Hierbij is niet alleen belangrijk wat er op papier is afgesproken. Het is ook van belang of de dga de lening bij zijn bv feitelijk kan terugbetalen. Is het vermogen van de dga samen met zijn inkomen onvoldoende om het uitgeleende bedrag uiteindelijk terug te kunnen betalen? Dan is sprake van een kapitaalonttrekking.

Naast deze aflossingseis, moeten de overige voorwaarden van de lening ook zakelijk zijn. Met andere woorden: de overeengekomen voorwaarden (onder andere betaling van rente, aflossing en het stellen van zekerheden) moeten overeenkomen met wat tussen onafhankelijke derden zou zijn afgesproken. Als dat niet zo is, dan is dat een aanwijzing dat sprake is van een kapitaalonttrekking.

Belast als dividend

Een onttrekking van kapitaal wordt door de Belastingdienst belast als dividenduitkering. Hierover is de dga 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd. De door de bv verschuldigde dividendbelasting van 15% kan hiermee worden verrekend. Het dividend is bij de bv niet aftrekbaar van de winst.
Een juiste inrichting van uw leningsovereenkomst en nakoming van de hierin afgesproken voorwaarden is dus essentieel.  

Meer weten?

Twijfelt u of de voorwaarden van uw lening bij uw bv voldoende zakelijk zijn? Of zijn uw persoonlijke omstandigheden dusdanig veranderd dat terugbetaling van uw lening niet meer mogelijk is? Neem voor meer informatie contact op met Mike Los, manager belastingadvies, via e-mail.

Wilt u meer weten over uw lening bij uw bv? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mike
Portretfoto van Mike Los
Manager Estate Planning en Belastingadvies
Bel
040-2942635
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan