Inzicht in uw bedrijf en klantenkring zorgt voor betere besluitvorming

8 april 2021
Blog

Loonwerkbedrijven kennen vaak een gemengd karakter, bestaande uit loonwerk voor de veehouderijbedrijven met daarnaast een neventak grondverzet. Dat maakt dat de ontwikkelingen in deze sectoren ook van invloed zijn op de loonwerkbedrijven zelf. Door deze ontwikkelingen, uw toekomstige klanten en de prestaties van uw eigen bedrijf inzichtelijk te maken, kunt u betere keuzes maken.

Portretfoto van Arnold de Leeuw
Neem contact op met:
Arnold de Leeuw Relatiemanager
Graafmachine

De klant van ‘morgen’

Voor de agrarische loonwerkbedrijven is het seizoen 2021 reeds begonnen met het uitrijden van de drijfmest en de voorjaarswerkzaamheden op het land. Doordat de opbrengstprijzen in voornamelijk de melkveehouderij onder druk staan, is de verhouding tussen kostprijs en opbrengstprijs uit balans. Voor menig melkveebedrijf zorgt dit voor te lage marges en een tekort aan liquiditeit. Door veranderende wet- en regelgeving zijn aanpassingen op bedrijfsniveau en investeringen noodzakelijk. In combinatie met de leeftijd van melkveehouders leidt dit onvermijdelijk tot een afname van het aantal melkveehouders. En wat gebeurt er met de gronden van deze stoppende melkveehouders? Op dit moment is er veel vraag naar landbouwgrond. Binnen de agrarische sector, zoals andere melkveebedrijven, varkenshouders en ondernemers in de tuin- en akkerbouw, maar ook buiten de agrarische sector, zoals voor woningbouw en de aanleg van natuur, industrieterreinen en zonneparken.

Voor loonwerkbedrijven is het van belang deze ontwikkelingen goed te volgen. Door uw hoge kapitaalintensiteit is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van uw klantenkring. Hoe ontwikkelen uw klanten zich en wat is hun toekomstvisie voor hun bedrijf? Hoe ziet uw klant van ‘morgen’ eruit? Stem vervolgens uw investeringsplannen daarop af. Zo kan het geïnvesteerde en nog te investeren kapitaal een goed rendement opleveren binnen de bedrijfsvoering.

Inzicht in eigen bedrijf

Natuurlijk is inzicht in het eigen bedrijf ook erg belangrijk, met name het inzichtelijk krijgen van de sterke en zwakke punten. Dit geldt ook voor het financieel inzicht. Hoe presteert uw bedrijf? Is er voldoende rentabiliteit aanwezig om investeringen aan te gaan? En welke investeringen doet u dan?  Ik merk dat veel ondernemers zichzelf deze vraag stellen, maar dat die moeilijker te beantwoorden is dan gedacht.

Wat hierbij helpt, zijn de langjarige bedrijfsrendementen uit het verleden. Met het opstellen van een bedrijfsplan of langjarige prognose kan een vertaalslag gemaakt worden naar de toekomst. Dit kan verder vertaald worden naar rendement en liquiditeit, en in combinatie met een fiscale doorkijk naar belastingdruk. Is deze belastingdruk acceptabel of moet hierop voorgesorteerd worden met een aanpassing van de ondernemingsvorm?

Juiste besluitvorming

Sectoren die al gewend zijn om bedrijfsplannen en langjarige prognoses te maken, komen gemakkelijker tot een juiste besluitvorming met betrekking tot investeringen. Zij hebben een beter zicht op de bedrijfsvoering en weten ook beter waar zij over een aantal jaren met hun bedrijf willen staan. Hiermee ontstaat er meer bewustwording over het eigen ondernemerschap en de eigen onderneming, ook voor de volgende generaties.

Meer weten?

Wat de ontwikkelingen binnen de primaire sectoren en de omgeving van uw bedrijf ook zijn, ze zijn van invloed op uw bedrijf. Wilt u een goed beeld krijgen van (de toekomst van) uw bedrijf en/of uw klantenkring? Binnen ABAB hebben wij verschillende disciplines die u van dienst kunnen zijn. Denk aan bedrijfs-, fiscaal en juridisch advies. Neem contact op met Arnold de Leeuw, senior relatiemanager, via telefoonnummer 06-51294060 of stuur Arnold een e-mail.

Wilt u meer weten over het inzichtelijk maken van uw bedrijf? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Arnold
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu