Inzicht: de basis voor het realiseren van uw wensen en dromen in de pluimveehouderij

23 februari 2023
Artikel

De jaarcijfers voor 2022 zijn bekend en ook de ABAB referentiecijfers voor 2022 zijn beschikbaar. Hoe presteert uw bedrijf ten opzichte van de concurrentie? En hoe kan dit inzicht u helpen bij het bepalen van uw strategie?

Henk van Heertum
Neem contact op met:
Henk van Heertum Senior relatiemanager
Kippen in stal

Grote verschillen tussen pluimveehouderijen

Wat opvalt is dat 2022 enorme verschillen laat zien tussen de diverse pluimveehouderijen. Op zich niets nieuws, maar in 2022 waren de verschillen wel erg groot. Dit geldt ook als we de bedrijven die direct of indirect door de vogelgriep zijn getroffen niet meetellen.

De verschillen tussen uw jaarcijfers en de referentiecijfers roepen een aantal vragen op. Zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe presteert u ten opzichte van uw collega’s?
  • Waar maakt u het verschil?
  • Wat zijn uw sterke punten?
  • Wat zijn uw aandachtspunten?

Inzicht als basis voor uw toekomst

De antwoorden op deze vragen bepalen of u alle noodzakelijke investeringen kunt blijven uitvoeren. Denk hierbij aan investeringen die worden ingegeven vanuit wet- en regelgeving, de maatschappij of uw afnemers. Ook bepalen ze of, en - zo ja – hoe, u de verschillen tussen uw pluimveehouderij en de concurrentie kunt verkleinen of uw voorsprong kunt vergroten. Het inzicht in uw jaarcijfers ten opzichte van de concurrentie is dus medebepalend voor uw strategische mogelijkheden en het al dan niet realiseren van uw wensen en dromen.

Kostprijs- en verdienmodel

Ook kunnen de referentiecijfers input geven voor uw kostprijs- en verdienmodel. Het is namelijk van groot belang om een verantwoord kostprijsmodel dan wel een toekomstbestendig verdienmodel te behouden. Hiervoor is het belangrijk deze modellen continu te monitoren. De marktkansen voor zowel de legsector als vleessector zijn positief gestemd, maar de wensen van de consument komen niet altijd overeen met het gedrag.

Kleine prijsverschillen, grote gevolgen

Dat kleine verschillen in bijvoorbeeld uw verdienmodel grote gevolgen kan hebben, blijkt uit onderstaande voorbeelden:

  • Een verschil van € 0,01 verschil in de kritieke opbrengstprijs per kilogram afgeleverd kuiken betekent bij een bedrijf met 150.000 vleeskuikens een resultaatverschil van ongeveer € 25.000. Dat geeft een verschil in financieringsruimte van € 150.000. Dit levert weer de nodige fiscale voordelen op.
  • Een verschil van € 0,10 in de kritieke opbrengstprijs per honderd eieren betekent bij een bedrijf met 85.000 leghennen een resultaatverschil van ongeveer € 23.000. Dat geeft een verschil in financieringsruimte van ongeveer € 140.000 en levert fiscale voordelen op. 

Pluimveemonitor

Inzicht in uw cijfers en de referentiecijfers is dus de basis voor uw strategie. Uw adviseur van ABAB helpt u hier graag bij. Met behulp van de pluimveemonitor kan hij/zij uw prestaties op kwartaalbasis afzetten tegen de concurrentie, waardoor we samen kunnen werken aan de toekomst van uw pluimveebedrijf. 

Meer informatie

Wilt u sparren over de verschillen tussen uw bedrijf en uw sectorgenoten? Wij werken graag samen met u aan het realiseren van uw dromen en wensen. Neem contact op met Henk van Heertum, senior relatiemanager, via telefoonnummer 0413-336528 of stuur Henk een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Henk
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan