Invoering Centraal Aandeelhoudersregister en UBO-register: wat betekent dit voor u?

30 januari 2017
Wet- en regelgeving

Met de aankomende introductie van het register van ‘ultimate beneficial owners’ (lees: UBO-register) en het op 19 januari 2017 ingediende wetsvoorstel voor de instelling van een Centraal Aandeelhoudersregister, blijkt het tegengaan van belastingontduiking en terrorismefinanciering een actueel onderwerp. Het doel van deze registers is transparantie, maar wat betekent dit voor u als ondernemer?

Portretfoto van Sander Stapelkamp
Geschreven door:
Sander Stapelkamp Jurist ondernemingsrecht
Stapel met documenten over wet- en regelgeving

Registratie in UBO-register

Een ‘ultimate beneficial owner’ is een natuurlijk persoon die een (in)direct belang van meer dan 25% van een juridische entiteit bezit of op een andere manier zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Voldoet niemand aan deze eis? Dan kan ook een bestuurder als UBO worden aangemerkt. Op grond van de 4e anti-witwasrichtlijn moeten deze personen geregistreerd staan in het UBO-register.

Deze registratieplicht geldt zowel voor rechtspersonen (bijvoorbeeld de bv of de stichting) als voor personenvennootschappen (bijvoorbeeld de maatschap of de vennootschap onder firma). Het is daarbij de taak van de betreffende juridische entiteit om de gegevens van de UBO(’s) te registeren in het register en om deze actueel te houden. In het register vastgelegde informatie is in beginsel openbaar toegankelijk. Het gaat dan tenminste om de naam, omvang van het belang in de juridische entiteit, geboortemaand en –jaar, nationaliteit en woonstaat van de UBO.

Het Centraal Aandeelhoudersregister

Naast het Europees ingegeven UBO-register ligt er een wetsvoorstel voor de instelling van een Centraal Aandeelhoudersregister. Het doel: financieel-economische criminaliteit helpen voorkomen. In dit geval door het registeren van aandelen en aandeelhouders van besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen, inclusief vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen. De inhoud van het Centraal Aandeelhoudersregister zal gebaseerd zijn op notariële akten, wat een waarborg moet vormen voor de betrouwbaarheid. Deze gegevens zijn niet openbaar, maar wel toegankelijk voor onder meer publieke diensten en notarissen.  

De gevolgen

Het UBO-register wordt uiterlijk op 26 juni 2017 ingesteld. Vanaf dat moment moeten alle Nederlandse juridische entiteiten de actuele gegevens van hun UBO(‘s) registreren. Een onjuiste invulling van de registratieplicht kan aangemerkt worden als een economisch delict, met hoge boetes tot gevolg.

De komst van het Centraal Aandeelhoudersregister staat nog niet vast. Hiervoor moet het wetsvoorstel eerst aangenomen worden. Zoals het er nu voor staat, leidt de invoering van het Centraal Aandeelhoudersregister tot de registratie van meer aandeelhouders. Aan de andere kant brengt dit weinig lasten met zich mee voor de bv en niet-beursgenoteerde nv.

Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten en informeren u als er meer details beschikbaar zijn.

Wilt u meer weten over het UBO-register? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Sander
Portretfoto van Sander Stapelkamp
Jurist ondernemingsrecht
Bel
0165-531331
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan