Investeringsaftrek 2017: een overzicht

9 januari 2017
Artikel

Investeert u als onderneming of rechtspersoon in bedrijfsmiddelen, dan kunt u een percentage van de investering in aftrek brengen van de belastbare winst: de investeringsaftrek. De hoogte van de investeringsaftrek hangt samen met het geïnvesteerde bedrag. Wij geven u een overzicht van de cijfers over 2017.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
man zoekt map met overzicht investeringsaftrek 2017

Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA).

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017
meer dan maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
- € 2.300 0
€ 2.300 € 56.192 28% van het investeringsbedrag
€ 56.192 € 104.059 € 15.734
€104.059 € 312.176

€ 15,734, verminderd met 7,56% van het gedeelte van

het investeringsbedrag dat de € 104.059 te boven gaat

€ 312.176 - 0

 

Energie-investeringsaftrek 2017

De aftrek voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen bedraagt in 2017 55,5% van het investeringsbedrag. De lijst met bedrijfsmiddelen kunt u hier vinden. Het maximale investeringsbedrag waarvoor aftrek wordt verleend, bedraagt €120 miljoen. Wilt u recht hebben op de energie-investeringsaftrek, dan moet het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel minimaal € 2.500 bedragen.

Milieu-investeringsaftrek 2017

De MIA geldt voor ondernemers en bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst.De aftrek bedraagt voor investeringen:

in categorie I 36%
in categorie II 27%
in categorie III 13.5%

Houd er rekening mee dat het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel minimaal € 2.500 moet bedragen. Maximaal wordt over een bedrag van € 25 miljoen MIA verleend.
Op milieu-investeringen kunt u desgewenst tot 75% van de aanschafwaarde vervroegd afschrijven. Hierdoor haalt u (afschrijvings-)kosten naar voren. Hiermee kunt u de winst drukken en een tariefsvoordeel behalen of zorgen voor extra liquiditeiten.

 

 

Wilt u meer weten over de investeringsaftrek? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320