Integrale verduurzaming landbouw met aantrekkelijke IDL-financiering

13 juli 2021
Artikel

Werkt u als boer of tuinder planmatig aan de duurzame transitie van uw bedrijf? Dan kunt u zich inschrijven voor een aantrekkelijke financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Het eerste jaar is er € 10 miljoen beschikbaar.

Portretfoto van Gert-Jan Haanen
Neem contact op met:
Gert-Jan Haanen Directeur consultancy
Akker met wilde bloemen

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Het loket Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is op 13 juli 2021 geopend door het Nationaal Groenfonds en stelt aantrekkelijke financiering beschikbaar aan boeren, tuinders en samenwerkingsverbanden voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Mogelijk thema’s zijn: kringlopen sluiten, beter bodembeheer, minder stikstofuitstoot en meer biodiversiteit. Het financieringsbudget is het eerste jaar beperkt tot € 10 miljoen, waarbij geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Omschakelprogramma

Om boeren en banken te ondersteunen bij het financieringsprogramma heeft het ministerie van LNV in zijn Omschakelprogramma duurzame landbouw onder andere € 70 miljoen voor het Investeringsfonds gereserveerd. Het Nationaal Groenfonds gebruikt het IDL om agrarische bedrijven in transitie te stimuleren en ondersteunen. Kiest u voor een integrale aanpak en wilt u toewerken naar een duurzame bedrijfsvoering met de focus op stikstofreductie? Dan kunt u aankloppen bij het fonds als u behoefte heeft aan financiering.

Bijdragen aan duurzaamheidsdoelen

De financiering is voor alle soorten primaire bedrijven in de land- en tuinbouw. Naast de genoemde criteria moet uw bedrijf een bijdrage leveren aan minimaal vier van de volgende duurzaamheidsdoelen:

  • reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen;
  • emissiereductie broeikasgassen;
  • vermindering nitraatuitspoeling
  • vergroting biodiversiteit;
  • versterken duurzaam bodembeheer;
  • vergroting circulair veevoergebruik;
  • verbetering dierenwelzijn en diergezondheid.

Hierbij geldt ook dat er overall geen sprake mag zijn van achteruitgang.

Beoordelingscommissie

Hoe en in welke mate u een bijdrage levert aan de genoemde duurzaamheidsdoelen, is uw eigen keuze. Een onafhankelijke beoordelingscommissie met mensen uit de praktijk en wetenschap beoordeelt de verwachte bijdrage aan de doelen en de integraliteit van uw aanpak. Na inhoudelijke goedkeuring van uw plan door de commissie, bekijkt het Nationaal Groenfonds samen met u en de andere financier(s) naar de mogelijkheden om het plan financieel haalbaar te maken met een lening vanuit het IDL.

Voorwaarden voor financiering

Als u een lening afsluit bij het Nationaal Groenfonds, gaat het altijd om een cofinanciering. Samenwerking met uw huisbankier of andere financier(s) is een voorwaarde. Het betreft een langlopende (tot twaalf jaar) lening met een aflossingsvrije periode tot zes jaar. De maximale financiering bedraagt € 400.000 tegen een vaste rente van slechts 1%. In het eerste jaar kunnen naar verwachting zo’n 35 bedrijven een financiering ontvangen. Als u een goed plan heeft en vroeg inschrijft, is de kans het grootst dat u in aanmerking komt voor deze gunstige financiering. Op de website van het Nationaal Groenfonds kunt u het online aanvraagformulier invullen. De beoordelingscommissie beoordeelt maandelijks de ingediende aanvragen.

Meer weten?

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Gert-Jan Haanen via telefoonnummer 040-2942643 of stuur Gert-Jan een e-mail.

Wilt u meer weten over het Investeringsfonds Duurzame Landbouw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gert-Jan
Portretfoto van Gert-Jan Haanen
Directeur consultancy
Bel
040-2942643
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu