Inhuur van zzp’ers en controle door de Belastingdienst

21 september 2021
Artikel

Nieuwe regels over zzp’ers zijn voorlopig niet te verwachten. Een volgend kabinet moet besluiten over deze regels en de handhaving daarvan. Wel kunnen we u informeren over de ervaringen met de pilot van de webmodule en de mogelijke vervolgstappen.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
twee mensen in gesprek met elkaar

Evaluatie pilot webmodule

In januari 2021 startte een pilot met de Webmodule deregulering beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA). Dit instrument zou opdrachtgevers de zo felbegeerde zekerheid moeten geven bij de inhuur van zzp’ers.

Uit de evaluatie van de webmodule blijkt dat in circa 28% van de gevallen de gewenste opdrachtgeversverklaring kon worden afgegeven. In ruim 43% van de situaties was sprake van een echte dienstbetrekking (33,9%) of een fictieve dienstbetrekking (9,7%). En in 28,4 % kon de arbeidsrelatie niet worden beoordeeld. Een deel van deze groep zit dicht tegen een indicatie ‘buiten dienstbetrekking’ aan. Aanpassing in de samenwerking met de zzp’er zou dan tot de gewenste uitkomst leiden. Het percentage met dat gunstige oordeel zou daardoor kunnen stijgen (van 28% naar 39,4%). De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan. De ingevulde gegevens worden gebruikt voor verbetering.

Hoe nu verder?

De besluitvorming over de verdere stappen rond de inhuur van zzp’ers ligt bij het nieuwe kabinet. Eerst moeten nog de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk worden getoetst.

Controle

De handhaving van de wet DBA werd al meerdere keren uitgesteld. Nu is bekend gemaakt dat dit handhavingsmoratorium gehandhaafd blijft totdat een besluit wordt genomen over de invoering van de webmodule en het (gefaseerd) opstarten van de handhaving Voorlopig kan de Belastingdienst slechts beperkt naheffingen opleggen als een zzp’er toch in dienstbetrekking werkzaam zou zijn. Dat kan alleen bij kwaadwillendheid of wanneer aanwijzingen van de Belastingdienst niet (tijdig) worden opgevolgd.

Nieuwe modelovereenkomsten

Zorg wel dat u bent voorbereid op het aflopen van het handhavingsmoratorium en leg afspraken met uw zzp’er(s) vast. Maakt u gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst? Controleer dan de geldigheidsduur. De meeste (oude) modelovereenkomsten zijn inmiddels niet meer geldig. Een aantal daarvan is al vernieuwd.

Met een nieuwe modelovereenkomst kunt u ook in de toekomst naheffingen voorkomen, als de gemaakte afspraken feitelijk worden uitgevoerd. Dit geldt niet alleen als de webmodule niet wordt ingevoerd, maar ook als de webmodule te zijner tijd, in uw specifieke situatie, een andere uitkomst oplevert dan de (zekerheid biedende) opdrachtgeversverklaring.

Meer weten?

Werkt u met zzp’ers en wilt u weten hoe u voorkomt dat er later problemen ontstaan? Onze belastingadviseurs helpen u graag met het opstellen van een overeenkomst. Neem voor meer informatie of advies contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over de wet DBA? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan