Inhuren zzp’er bij tijdelijke vervanging nog steeds mogelijk

15 juni 2016
Artikel

Sinds 1 mei 2016 geldt de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Volgens deze wet kan het werken volgens goedgekeurde modelovereenkomsten de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en zzp’er. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u als opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. Is het dan nog steeds mogelijk om een zzp’er tijdelijk in te huren ter vervanging van een van uw werknemers bij bijvoorbeeld zwangerschap of ziekte? 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Ondertekening overeenkomst inhuren zzp'er bij tijdelijke vervanging

Het antwoord is ja. In dat opzicht is er namelijk niets veranderd. Of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking staat los van de aard of duur van de werkzaamheden. Het is afhankelijk van de omstandigheden en voorwaarden waaronder u als opdrachtgever de tijdelijke overeenkomst aangaat. Huurt u een opdrachtnemer in die hetzelfde werk doet onder vergelijkbare omstandigheden en voorwaarden als degene bij u in loondienst die wordt vervangen? In dat geval is er sprake van een dienstbetrekking. Verricht uw opdrachtnemer hetzelfde werk als degene in dienstbetrekking die hij vervangt, maar verschillen de voorwaarden en omstandigheden? Dan kan uw opdrachtnemer wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.

Verschillen

Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld het ontbreken van werkgeversgezag. De zzp’er voert de werkzaamheden dan - in tegenstelling tot uw werknemer - volledig naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van u als opdrachtgever uit. Ook kan het mogelijk zijn dat de zzp’er zich zonder uw toestemming laat vervangen. Dit kan uw werknemer niet. Er kunnen echter ook nog andere factoren zijn die bepalen of een zzp’er buiten dienstbetrekking kan werken. De specifieke factoren die een rol spelen zijn afhankelijk van uw situatie en de aard van de opdracht en kunnen per situatie en opdracht weer anders zijn.

Overeenkomst

Huurt u als opdrachtgever een zzp’er in voor de tijdelijke vervanging van een van uw werknemers? Zorg dan dat u de (afwijkende) voorwaarden en omstandigheden goed vastlegt in de tijdelijke overeenkomst. Wilt u zeker weten dat u een dienstbetrekking uitsluit? Laat uw situatie en voorwaarden dan beoordelen door een specialist. 

Wilt u meer weten over het inhuren van zzp'ers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268
icoon werknemers

Wilt u weten of de werkzaamheden van uw zzp'er wel of niet binnen dienstverband vallen? Ontdek het in een paar stappen!

Laat u niet verrassen door een onverwachte aanslag of boete loonheffing.
Doe nu de DBA check