In deze situaties is letselschadevergoeding nu ook onbelast

9 januari 2023
Artikel

Letselschadevergoedingen zijn in bepaalde gevallen onbelast. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven in welke gevallen letselschadevergoeding nog meer onbelast is. Hoe zit dit?

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
werken op laptop

Schadevergoeding bij arbeidsongeval onbelast?

Het komt helaas nog regelmatig voor dat werknemers tijdens werktijd een arbeidsongeval krijgen met blijvend letsel tot gevolg. Als u vanwege uw aansprakelijkheid een schadevergoeding betaalt aan uw werknemer, vraagt u zich wellicht af of die vergoeding belast is. 

Smeerkuilarrest

De Hoge Raad heeft in 1983 in het ‘smeerkuilarrest’ bepaald of een letselschadevergoeding tot het loon behoort. De hoofdregel is dat vergoedingen voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht geen loon uit dienstbetrekking zijn. Dit is anders wanneer de letselschadevergoeding voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst of een andere rechtspositionele regeling, zoals een cao. Denk aan de situatie waarbij u een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten die uitkeert bij blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval. Sinds dit arrest geldt dat een vergoeding voor letselschade belast loon vormt als de arbeidsvoorwaarden voorzien in een uitkering aan uw werknemer.

In maart 2022 heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat de uitzondering, waarbij wel sprake is van belast loon, alleen van toepassing is als u een hogere vergoeding geeft dan uit uw aansprakelijkheid voortvloeit. Het is niet langer van belang of hierover iets is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. Zolang de vergoeding niet hoger is dan uit uw aansprakelijkheid voortvloeit is er dus geen sprake van loon.

Gevolgen voor de praktijk

De uitspraak van de Hoge Raad stipt een nieuw vraagstuk aan. Voortaan moet u bepalen welk deel van de vergoeding verband houdt met de aansprakelijkheid en welk deel niet. Deze toerekening kan tot nieuwe discussies leiden. Heeft u al een letselschadevergoeding betaald waarop loonheffingen zijn ingehouden? Dan is het raadzaam om na te gaan of u deze loonheffingen kunt terugvragen. Dit kan nog voor betalingen vanaf 2018.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan