Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

13 september 2018
Artikel

Het aantal huwelijksvoltrekkingen neemt de laatste jaren af. Echter, het geregistreerd partnerschap is juist in opkomst. De twee lijken nagenoeg hetzelfde, maar dat zijn ze niet. Waarin zitten de verschillen en waarom gaat de voorkeur steeds vaker uit naar het geregistreerd partnerschap?

Man in gesprek met een man en vrouw

Verschillen huwelijk en partnerschap

Er zijn een aantal verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Zo is er een verschil binnen het naamrecht. Ook is er geen trouwbelofte vereist bij geregistreerd partnerschap. Daarnaast gelden het verbod op godsdienstige plechtigheden voorafgaand aan de wettelijke huwelijksvoltrekking en de regels van scheiding van tafel en bed enkel voor het huwelijk. Een ander belangrijk verschil is dat het geregistreerd partnerschap – onder voorwaarde – kan worden beëindigd zonder rechterlijke inmenging. Belangrijke kanttekening is dat er wel een rechter aan te pas moet komen als er minderjarige kinderen zijn. Deze relatief makkelijke beëindiging van het partnerschap is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen waarom de voorkeur steeds vaker uitgaat naar deze vorm. Een mogelijk nadeel van het geregistreerd partnerschap is de internationale erkenning. Niet elk buitenland erkent het geregistreerd partnerschap of de omzetting daarvan in een huwelijk. Dit kan nadelige gevolgen hebben bij verblijf in een dergelijk niet-erkennend land.

Verschillen met ongehuwd samenwonen

In de praktijk wordt het geregistreerd partnerschap nog weleens verward met ongehuwd samenwonen, al dan niet met een samenlevingscontract. Deze twee varianten zijn echter zeer verschillend van elkaar. Zo kan er tussen samenwoners geen wettelijke gemeenschap van goederen bestaan, gelden er niet dezelfde rechten en plichten als voor gehuwden, wordt een vader bij de geboorte van zijn kind niet automatisch erkend en ook erven samenwoners niet van rechtswege van elkaar. Samenwoners kunnen sommige zaken zelf regelen door afspraken te maken in een samenlevingscontract en door een testament op te stellen. Andere zaken blijven voorbehouden voor de gehuwden en geregistreerd partners.

Voorkom problemen in de toekomst

Laat u adviseren welke vorm van samenleving het beste bij uw huidige en toekomstige situatie past en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo voorkomt u problemen bij vertrek naar het buitenland of echtscheiding, dan wel verbreking van de relatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Michelle
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan