Hogere pensioenuitkering voor uw werknemers door gestegen marktrente

27 september 2022
Artikel

De hoogte van de kapitaalmarktrente heeft invloed op de pensioenprijs. In dertig jaar tijd is de rente flink gedaald, maar de komst van de Wet toekomst pensioenen verruimt de keuzemogelijkheid. 

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Oudere man in gesprek

De Wet toekomst pensioenen: iedereen stapt over naar beleggingskapitaal

Hoe hoger de kapitaalmarktrente, des te meer pensioen ingekocht kan worden per beschikbare euro pensioenkapitaal. De nieuwe Wet toekomst (WTP) pensioenen die in 2023 in werking treedt heeft grote invloed op de pensioenregelingen. Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is namelijk de transitie van alle pensioenregelingen naar een premieovereenkomst op basis van beleggingen. Op (korte) termijn krijgen daarom al uw werknemers te maken met de aankoop van een pensioenuitkering uit een beschikbaar pensioenkapitaal. Werknemers ervaren hierdoor steeds vaker dat het maken van pensioenkeuzes een grote impact heeft op hun individuele pensioenresultaat. De al opgebouwde gegarandeerde pensioenuitkeringen worden daarbij immers ook omgezet naar een persoonlijk pensioenkapitaal. Dat zorgt ervoor dat de beschikbaar komende kapitalen ook aanzienlijk groter zijn.

Ommekeer: de stijging van de kapitaalmarktrente in 2022

Na een periode van daling is de marktrente sinds de start van 2022 weer gestegen. De inflatiecijfers maken dat de centrale banken de rente te verhogen om zo de inflatie te beteugelen. Daarmee verbetert dan ook het aankooptarief voor pensioen sterk. Zo sterk zelfs dat er binnen een half jaar verschillen ontstaan van ruim 25%.

Uitstellen van de pensioen

Het is onder voorwaarden mogelijk voor uw werknemer om de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen en al dan niet  door te werken. Zeker als uw werknemer verwacht dat de rente in de aankomende periode verder gaat oplopen. 1% stijging van de rente levert immers omstreeks 10%-12% meer pensioen op. Tijdig contact met de pensioenuitvoerder is daarvoor wel noodzakelijk.  Daarnaast blijft de wettelijke termijn van 6 maanden van belang, mocht uitstel niet mogelijk blijken.

Let erop dat naast de rente ook het beschikbare pensioenkapitaal van invloed is op de pensioenuitkering die de werknemer ontvangt. En in geval van stijgende rentes, laat de beurs meestal een omgekeerde beweging zien. Bij anticiperen op een rentestijging is een aanvullende actie op het gebied van (afbouw van) beleggingen dan ook vaak noodzakelijk. In veel gevallen vindt de afbouw van beleggingen automatisch plaats door de pensioenuitvoerder naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt (life-cyle beleggen). Maar dat is zeker niet altijd het geval. Daarnaast wordt vaak afgebouwd naar obligaties. Ook niet altijd de meest gewenste belegging in geval van stijgende rentes. Een obligatie met een looptijd van 7,5 jaar verliest in theorie 15% van zijn waarde als de rente met 2% stijgt. Hierdoor kom je van de regen in de drup. U kunt zich als werkgever onderscheiden door deze groep werknemers pensioencommunicatie aan te bieden. Zo zijn zij op de hoogte van de do’s and dont’s

Wet toekomst pensioenen in 2023

Ongeveer 10% van de werknemers met een expirerend pensioenkapitaal anticipeert op een verder stijgende rente. De transitie van alle bestaande pensioenregelingen naar een premieovereenkomst op basis van beleggingen vergroot het belang van keuzebegeleiding voor uw werknemer. Het maken van de juiste pensioenkeuzes heeft een grote impact heeft op het individuele pensioenresultaat. Met het aanbieden van keuzebegeleiding door een adviseur, kunt u als werkgever uw werknemers hierin de broodnodige ondersteuning bieden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u weten welke impact de Wet toekomst pensioenen op u en uw werknemers heeft? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan