Hoge Raad zet kritische vraagtekens bij renteaftrekbeperking

15 juli 2016
Artikel

In een recente uitspraak zet de Hoge Raad kritische vraagtekens bij de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb). Allereerst stelt de Hoge Raad dat mogelijke fiscale motieven niet relevant zijn voor de zakelijkheid van een financiering van een vennootschap. Daarnaast overweegt de Hoge Raad of de renteaftrekbeperking wellicht in strijd is met Europees recht.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Gebouw van de Hoge Raad

De casus: geen rentaftrek vanwege antiwinstdrainage

Een Nederlandse tussenhoudstermaatschappij behoorde tot een Zweeds concern en was betrokken bij het van de beurs halen van een Italiaans concernvennootschap. Kort na het van de beurs halen, werd er een nieuwe Italiaanse vennootschap opgericht die aandeelhouder werd van de Italiaanse concernvennootschap. De Nederlandse houdstermaatschappij verkreeg een belang in de nieuwe vennootschap. Dit werd gefinancierd met een concernlening. Volgens de Belastingdienst was renteaftrek van de financieringsrente niet mogelijk.

Zakelijke motieven

De Hoge Raad stelt dat mogelijke fiscale motieven niet van belang zijn omdat een belastingplichtige in principe vrij is in de manier waarop hij een deelneming in een vennootschap wil financieren of dat nu via eigen of vreemd vermogen is. Volgens de Hoge Raad is het veel belangrijker om te beoordelen of er zakelijke motieven waren voor deze structuur. 

Strijd met Europees recht

De Hoge Raad oordeelt verder dat renteaftrekbeperking op zich niet in strijd is met Europees recht, maar dat dit in combinatie met het regime van fiscale eenheid wel zo zou kunnen zijn. Als de (buitenlandse) dochter een fiscale eenheid zou kunnen vormen met de moedermaatschappij zou er in deze structuur geen sprake zijn van renteaftrekbeperking. De Hoge Raad heeft de zaak daarom aangehouden en prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld.

Wel of geen renteaftrekbeperking?

Of er uiteindelijk gevolgen zullen zijn voor de renteaftrekbeperking is op dit moment nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze procedure zijn voor het wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Wilt u meer weten over renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Download whitepaper aan- en verkoopkosten deelnemig

Aan- en verkoopkosten van deelnemingen

Wel of niet fiscaal aftrekbaar?
Download het stappenplan
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan