Hoge Raad oordeelt over aftrekbaarheid aan- en verkoopkosten deelnemingen

6 juni 2022
Wet- en regelgeving

De aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten van deelnemingen, hoe zit dat precies? De Hoge Raad sprak er zijn oordeel over uit. 

portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
kantoorpand

Procedure kosten verkoop deelneming

Kosten die verband houden met de aankoop of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De gedachte hierachter is dat de opbrengsten uit deelnemingen vrijgesteld zijn (deelnemingsvrijstelling), en dat deze kosten daarom ook onder deze vrijstelling moeten vallen en dus niet aftrekbaar zijn.

In een procedure over de kosten van de verkoop van een deelneming, stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat, zodra eenmaal de strategische beslissing is genomen om een deelneming te verkopen, alle kosten die verband houden met die verkoop vallen onder de aftrekbeperking. Dit geldt volgens de Belastingdienst zelfs voor kosten van trajecten die uiteindelijk niet tot een aan- of verkooptransactie hebben geleid.

Oordeel Hoge Raad: rechtstreeks oorzakelijk verband vereist

Anders dan de lagere rechters in deze procedure, is de Hoge Raad van mening dat een bepaalde kostenpost alleen onder de aftrekbeperking valt als er een rechtstreeks oorzakelijk verband is tussen deze kosten en de aan- of verkoop van de deelneming. Het gaat dus alleen om kosten die zonder de koop of verkoop niet gemaakt zouden zijn.

Praktisch probleem hierbij is dat normaal gesproken pas achteraf duidelijk is of een (ver)koop doorgaat. De Hoge Raad biedt daarvoor een oplossing: zolang het (ver)koopproces loopt, kan voor de kosten daarvan een zogenaamde transitorische post in de balans opgenomen worden. Deze kan blijven staan totdat duidelijk is of de (ver)koop doorgaat of niet: op dat moment valt de transitorische post vrij en moet de onderneming beoordelen of deze kosten wel of niet onder de aftrekbeperking vallen.

Interne en externe kosten

De Hoge Raad bevestigt ook nog dat de aftrekbeperking van kosten in verband met de (ver)koop van deelnemingen niet alleen geldt voor externe kosten, zoals die voor bemiddelaars, adviseurs, accountants en notarissen, maar ook voor interne kosten. Onder deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld de kosten van eigen medewerkers en directie van de onderneming, als zij tijd besteden aan het (ver)koopproces. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of advies over de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten van deelnemingen of andere vragen rondom vennootschapsbelasting? Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan