Duidelijkheid over toepassing landbouwvrijstelling

13 oktober 2016
Artikel

De Hoge Raad wees onlangs een arrest over de toepassing van de landbouwvrijstelling. Het hoogste rechtscollege volgt hiermee het standpunt van ABAB Accountants en Adviseurs over de toepassing van herwaardering. De Hoge Raad stelt dat goedkoopmansgebruik er niet toe dwingt om te herwaarderen, maar het wel toestaat. Met andere woorden: de ondernemer is vrij om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

 

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Ondernemer en adviseur in gesprek over toepassing landbouwvrijstelling

Dat betekent dat alle ondernemers die inmiddels deze mogelijkheid hebben toegepast om fiscale claims in de toekomst te voorkomen, dat op de juiste manier aanpakten. Zij stelden hun vermogen veilig. Degenen die nog twijfelden of nog niet hebben laten vaststellen welke voordelen zij kunnen behalen, kunnen alsnog aan de slag. 

De enige omstandigheid waarbij herwaardering lastiger is, is een pachtersvoordeel of een herinvesteringsreserve. In dat geval stelt de Hoge Raad dat het zogenoemde ‘oormerken' niet inhoudt dat op het gerealiseerde deel bij voorrang de landbouwvrijstelling kan worden toegepast. De vrijstelling moet naar evenredigheid worden toegerekend. 

Bij de ondergrond van gebouwen maakt de Hoge Raad wel een verschil tussen de ondergrond en de opstallen, waardoor het herwaarderen van alleen de ondergrond is toegestaan.

Kortom, er ligt nu een duidelijke uitspraak, waarmee de praktijk vooruit kan.

Wilt u meer weten over de toepassing van de landbouwvrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153