Hoe weet u wie eigenaar is van een paard?

17 juli 2017
Artikel

Bij onroerende zaken is dit eenvoudig vast te stellen. In Nederland houden we dit bij in het Kadaster. Voor paarden bestaat een dergelijk register niet.

 

Portretfoto van Nicole van den Oever
Geschreven door:
Nicole van den Oever Jurist personen- en familierecht
paarden in de stal

De wetgever heeft geen specifieke regeling voor dieren in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Een paard is een roerende zaak. De voorwaarden van overdracht, eigendom en dergelijke zijn aan deze regeling gebonden. De overdracht van een paard is in die zin gelijk aan de overdracht van een schilderij.

Regelmatig wordt een paard vermeld in de lijst van aanbrengsten van één van de echtgenoten om vast te stellen dat bij een eventuele echtscheiding het paard is en blijft van degene die het heeft ‘aangebracht’. Toch levert dit in de praktijk vaak discussie op.  

Eigendomsvraagstuk
Er liepen al diverse processen om de vraag wie eigenaar is van een paard, te beantwoorden. Met name als het paard in waarde stijgt, kunnen de belangen van de vermeende eigenaar en houder groot zijn. Als twee partijen twisten over het eigendom, maar ook als een pensionhouder failliet gaat, is het eigendomsvraagstuk doorslaggevend. U zult moeten bewijzen dat u eigenaar van het paard bent om het paard uit de failliete boedel te onttrekken.

Paspoort voor paarden
Per 1 januari 2004 werd het verplichte paardenpaspoort ingevoerd. Zo’n paspoort is noodzakelijk voor de identificatie van een paard, pony, ezel of zebra. In het paspoort worden de identificatiegegevens vastgelegd. Deze gegevens bestaan onder andere uit het levensnummer, chipnummer en een schets en/of foto.
Gaat het om een paard dat bij een stamboek geregistreerd staat? Dan wordt het paspoort aangevraagd bij dat stamboek. Voor paarden die niet bij een stamboek zijn geregistreerd, wordt een paspoort aangevraagd bij een stamboek naar keuze of bij de KNHS.

Is met het aanvragen van het paspoort ook duidelijk wie de eigenaar van het paard is? Nee, dit is geen absoluut bewijs. U wordt als ‘geregistreerde’ vermeld en niet als eigenaar van het paard.

Eigendom
Het burgerlijk wetboek hanteert termen als ‘houder’, ‘bezitter’ en ‘eigenaar’. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Hierop is één uitzondering: als het paard gestolen is en een nieuwe eigenaar het te goeder trouw kocht.
Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Houderschap betekent in het Nederlands vermogensrecht dat iemand de macht heeft over een zaak van een ander maar zich niet als de eigenaar gedraagt.
Als houder kunt u dus nooit eigenaar zijn.

Een register voor paarden zoals het Kadaster is er nog niet. Laat u daarom bij aankoop en verkoop van een paard goed adviseren.  

Wilt u meer weten over het eigendom van een paard? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nicole
Portretfoto van Nicole van den Oever
Jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647143
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan