Hoe de meewerkende partner te verzekeren?

16 februari 2016
Artikel

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet verzekerd bent voor de werknemers- verzekeringen, geldt dat dan ook automatisch voor uw meewerkende partner (niet-statutair bestuurder) in de bv?

dossiers van verzekeringspapieren

Het antwoord is nee. Het hangt af van de feiten. Bij echt werknemerschap is uw partner verplicht verzekerd. Echt werknemerschap wil zeggen: uw partner heeft zich verplicht om voor de bv te werken onder condities die vergelijkbaar zijn met andere werknemers, uw bv is verplicht loon te betalen en er is sprake van werkgeversgezag.

Is uw partner onder dezelfde arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden werkzaam als het overige personeel van de bv, dan is hij of zij dus wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Ontbreekt echter de gezagsverhouding en daarmee ondergeschiktheid, dan is er geen verzekeringsplicht. Bezit uw partner aandelen met stemrecht in de bv en is uw partner tevens statutair bestuurder, dan gelden de regels voor verzekeringsplicht van de DGA.

Meewerkende kinderen

Meewerkende kinderen vallen meestal wel onder de werknemersverzekeringen. Ook hier is het belangrijkste criterium de gezagsverhouding.

Tip

De familieverhouding man-vrouw, vader-zoon of moeder-dochter hoeft niet altijd de arbeidsverhouding te overheersen. Bij een gezagsverhouding (ondergeschiktheid) komen de werknemersverzekeringen om de hoek kijken.