Hoe bepaalt u als varkenshouder uw succes?

20 december 2022
Artikel

Hoe bepaalt u als varkenshouder of u uw gestelde doel heeft bereikt? ABAB ontwikkelde enkele jaren geleden het kengetal ‘productieresultaat per € 1.000 huisvesting’. Door het rendement per € 1.000 huisvesting te berekenen, kunt u uw eigen succes en financiële positie bepalen. 

Portretfoto van Remco Janssen
Neem contact op met:
Remco Janssen Bedrijfsadviseur
Hoe bepaalt u als varkenshouder uw succes?

Kengetal ‘productieresultaat per € 1.000 huisvesting’

Als varkenshouder houdt u zich vaak bezig met de biggenproductie per zeug, de daggroei bij de vleesvarkens, de voerkosten per kg groei, gezondheid en gezondheidskosten, energieverbruik en arbeidsefficiency. In het kengetal ‘productieresultaat per € 1.000 huisvesting’ komen al deze aspecten samen. Dit kengetal is het ideale hulpmiddel om het rendement van uw onderneming te berekenen per kwartaal, half jaar of op jaarbasis. Bovendien kunt u hiermee eenvoudig uw rendement vergelijken met de sector of binnen uw studieclub.

Zo wordt het productieresultaat per € 1.000 huisvesting berekend

Bij de berekening van het productieresultaat per € 1.000 huisvesting bepalen we allereerst de behaalde voerwinst. Na aftrek van de toegerekende kosten, zoals gezondheidskosten, energiekosten en mestkosten, blijft het behaalde saldo over. Het saldo wordt verminderd met de arbeidskosten (personeelskosten, maar ook de beloning voor de ondernemer en eventueel meewerkende gezinsleden). Dan blijft het productieresultaat over: een getal in euro’s.

Vervolgens kijken we naar de beschikbare huisvesting op het bedrijf. We tellen het aantal kraamhokken, guste/dragende zeugenplaatsen, biggenplaatsen en vleesvarkenplaatsen en vermenigvuldigen dit met een normbedrag voor de waarde per plaats. Hieruit volgt een waarde voor de totale beschikbare huisvesting. Voor verschillende typen huisvesting en verschillende welzijnseisen gebruiken we andere normbedragen.

Een voorbeeld:

Stel: het productieresultaat van een varkensbedrijf is € 100.000. De normatieve waarde van de gebouwen is € 1 mln. Dan wordt het productieresultaat gedeeld door 1.000 (€ 100.000 gedeeld door 1.000). Dan is een productieresultaat € 100 per € 1.000 huisvestingskosten. Met die € 100 kunt u als varkenshouder rente, aflossing en verzekeringen betalen en onderhoud aan de stallen uitvoeren.

Een financieel gezond bedrijf heeft een productieresultaat van € 125 per € 1.000 huisvestingswaarde. Dan komt er genoeg geld binnen om aan alle verplichtingen te voldoen en om de financiering af te lossen binnen de afschrijvingstermijn van de gebouwen. Het gemiddelde productieresultaat in de varkenshouderij is echter € 70 tot € 80 per € 1.000 huisvestingswaarde. Dat is dus € 50 te weinig. Als er investeringsverplichtingen aankomen, kunnen deze bedrijven de noodzakelijke investeringen lastig of zelfs helemaal niet financieren. De bedrijven die financieel heel goed draaien, zitten op een productieresultaat van € 150 per € 1.000 huisvestingswaarde. Deze bedrijven reserveren meer dan noodzakelijk en kunnen daardoor versneld ontwikkelen.

Ligt u als varkenshouder op koers?

Door per kwartaal of per half jaar uw productieresultaat per € 1.000 huisvesting te berekenen, heeft u snel inzichtelijk of u op koers ligt. Als dit niet het geval is, maakt de analyse op een gemakkelijke manier inzichtelijk waar de verbeterpunten liggen en waar u de prestaties moet verbeteren. 

Meer weten?

Wilt u weten hoe u op het podium belandt? Neem contact op met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-579831 of stuur Remco een e-mail.

Wilt u meer weten over dit kengetal? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Remco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu