Hippische ondernemers: is uw begroting sluitend?

26 september 2022
Artikel

De derde dinsdag van september is het traditioneel Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekendmaakt en de minister van Financiën de bijbehorende begroting presenteert. Maar hoe zit het met uw begroting, hippische ondernemers?

Portretfoto van André Klemans
Neem contact op met:
André Klemans Agrarisch bedrijfsadviseur
Hippische ondernemers: is uw begroting ook sluitend?

Evenwicht

Heeft u ook ieder jaar zo`n moment dat u eens stilstaat bij waar u met uw bedrijf naartoe wilt? Maakt u dan ook een begroting voor uw bedrijf en gaat u na of alle uitgaven en inkomsten nog in evenwicht zijn? Is de marge die dan overblijft voldoende om uw inzet voor het bedrijf te belonen met een reëel inkomen?

Directe en indirecte kosten

Natuurlijk zijn niet alle kostenposten ieder jaar gelijk. Aan variatie in de kosten zijn we wel gewend, maar zorg wel dat u inzicht in de trends heeft. Als een pak hooi of stro duurder wordt, is er niet meteen reden tot paniek. Kijk vooral ook verder dan alleen de directe kosten: heb ook oog voor indirecte kosten zoals verzekeringen, machinekosten en onderhoudskosten en ingehuurde arbeid. Al deze posten samen vormen uw kostprijs. Het is goed om hier ieder jaar eens goed naar te kijken en uw eigen begroting op te maken. Door te vergelijken met branchecijfers kunt u nagaan of er sprake is van een landelijk ontwikkeling of dat ontwikkelingen specifiek voor uw bedrijf gelden. In dat geval kunt u nog aanvullende maatregelen treffen.

Houd uw bedrijf financieel gezond

Is er bij een aantal posten ieder jaar sprake van prijsstijgingen die op andere plaatsen niet of onvoldoende door prijsdalingen of omzetverhogingen gecompenseerd worden? Dan gaat dat ten koste van de marge die overblijft. Uw inkomen komt onder druk te staan en er is geen ruimte meer  om tegenvallers op te vangen en vervangingsinvesteringen te doen. Uw bedrijf veroudert en het wordt steeds moeilijker om een inhaalslag te maken.

Wilt u uw bedrijf financieel gezond houden, dan is het dus wel zaak om inzicht te hebben in de ontwikkeling van uw kostprijs. Eventuele prijsstijgingen kunt u dan daadwerkelijk doorbelasten naar de eigenaar of gebruiker van het paard.

Vindt u dit lastig? Als de olieprijs stijgt, verbaast het toch ook niemand meer dat de benzineprijzen aan de pomp stijgen? We mopperen allemaal en tanken toch gewoon onze auto vol. Inderdaad, uw klant zal ook wel mopperen dat u het tarief van de lessen en de boxhuur verhoogt, maar het merendeel van uw klanten blijft gewoon gebruikmaken van uw diensten.

Meer informatie of advies?

Wilt u weten hoe uw bedrijf er financieel bij staat? ABAB kijkt graag met u mee. Neem voor meer informatie of advies contact op met André Klemans, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0651215297 of stuur hem een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail André
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu