Het verhoogde btw-tarief in de paardenbranche

15 januari 2019
Artikel

Per 1 januari 2019 is het verlaagd btw-tarief van 6% naar 9% gegaan. We krijgen hier nog regelmatig vragen over, vandaar dat we de gevolgen nog eens op een rij zetten.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
belasting

Voor hippische ondernemers heeft het nieuwe btw-tarief onder meer invloed op de prijs van voedingsmiddelen, dranken (exclusief alcoholische dranken), water, geneesmiddelen, levering van dieren bestemd voor de landbouw (bosbouwpaarden, trekpaarden), slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten (gemengd percentage mogelijk bij gebruik in fokkerij voor sport), sportactiviteiten (paardensport) en voorstellingen paardendressuur. Ook kappers, schilders, stukadoors van woningen, dierentuinen, musea en pretparken moeten het verhoogde tarief doorvoeren.
Het tariefverschil van 3% wordt niet bijgeheven. Dat wil zeggen dat voor prestaties waarvoor u vóór 1 januari 2019 een vergoeding heeft ontvangen, het oude tarief van 6% geldt, ook als u die prestaties pas ná 31 december 2018 heeft verricht of gaat verrichten. Voor uw verstuurde voorschotfacturen in 2018 voor prestaties die pas in 2019 plaatsvinden, mocht u dus nog het oude tarief rekenen.

Aandachtspunten

  • Pas uw boekhoudprogramma aan, zodat u vanaf 1 januari 2019 het juiste btw-tarief toepast.
  • Zorg voor een juiste omschrijving van de datum van de prestaties en het btw-tarief, zodat duidelijk blijft welk btw-tarief van toepassing is.
  • In lopende contracten kan het btw-tarief ‘gewoon’ worden doorberekend. Denk aan lesabonnementen voor paardrijden. Over de periode na 1 januari 2019 brengt u het hogere tarief in rekening. U hoeft het contract daarvoor niet aan te passen.

Vraag en antwoord

Op welke wijze verandert de verdeling bij de stalling, verzorging en training van paarden door managehouders?
De verdeling verandert, maar in feite alleen voor het btw-tarief waardoor de stalling is vrijgesteld van btw, de verzorging is belast met 21% btw, en de (gelegenheid bieden tot) sportbeoefening wordt 9%.

Belangrijk: verruiming btw-sportvrijstelling 
Niet-commerciële sportorganisaties (die dus geen winst beogen) moeten rekening houden met de verruiming van de (btw-)sportvrijstelling; die geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor niet-leden. De dienstverlening op het gebied van sport is vrijgesteld van btw. Gemeenten die een sportaccommodatie zoals een manege ter beschikking stellen (exploitatie door de gemeente en daarmee net even wat anders dan verhuur) zullen over de vergoeding geen btw in rekening brengen. Deze gemeenten kunnen de btw op inkopen niet (meer) aftrekken, tenzij ‘tegenmaatregelen’ worden genomen. De prijs van de beschikbaar gestelde sportaccommodatie kan door de doorberekening van btw hoger uitvallen. Er zijn subsidieregelingen mogelijk ter compensatie.

Wij werken met kwartaalabonnementen. Deze abonnementen starten op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Hoe zit dit met de btw en de aanstaande verhoging?
Houd goed in de gaten op welk moment u de btw in rekening brengt. Heeft u de btw al dan niet op voorschotbasis in 2018 in rekening gebracht dan gold nog het tarief van 6%. Bij facturatie in 2019 factureert u met 9% btw. Vermeld altijd een juiste factuurdatum en het btw-tarief op de factuur.

Ik heb in 2018 aan een manegeklant een tienrittenkaart verkocht. De kaart heeft geen einddatum. De kaart wordt in 2018, maar ook in 2019 gebruikt. Wat moet ik doen?
U heeft 6% btw in rekening gebracht, terwijl ook les wordt gevolgd in 2019. Dat is geen probleem. De Belastingdienst heft geen 3% na, u factureert geen 3% na.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van het nieuwe btw-tarief voor u als hippische ondernemer? Neem dan contact op met senior belastingadviseur Jason Vollering via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan