Het pensioenakkoord en de beschikbare premieregeling

15 juli 2019
Artikel

Het pensioenakkoord wijzigt de huidige systematiek van doorsneepremies. Het uitgangspunt in het nieuwe pensioensysteem is een gelijke premie (vast percentage) voor alle leeftijden. Deze systematiek gaat straks ook gelden voor alle andere pensioenregelingen in Nederland. Dus ook voor werkgevers die een beschikbare premieregeling hebben. Dit kan grote financiële gevolgen hebben, want door deze wijziging kunt u aanzienlijk hogere lasten en/of compensatiekosten krijgen.

Portretfoto van Astrid Ridderhof
Neem contact op met:
Astrid Ridderhof Senior pensioenadviseur
pensioenakkoord

Wijziging beschikbare premieregelingen

In beschikbare premieregelingen worden nu leeftijdsafhankelijke staffels gebruikt. Deze staffel loopt op met de leeftijd en de hoogte is onder meer gebaseerd op het vooraf ingeschatte, verwachte rendement. Met andere woorden: een 25-jarige en een 65-jarige kunnen bij een gelijk inkomen met de verschillende premie-inleg hetzelfde pensioen opbouwen. Het pensioenakkoord gaat uit van een gelijkblijvend premiepercentage, ongeacht de leeftijd. Dit pakt voor verschillende leeftijdscategorieën verschillend uit. Voor werkgevers waarbij de gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf hoog is, zal het gelijkblijvende percentage hoger zijn dan bij werkgevers met veel jonge werknemers. Dit terwijl ze dezelfde toezegging hebben gedaan.

Een voorbeeld

  • Onderneming A heeft 25 werknemers in dienst, gemiddelde leeftijd 48 jaar en gemiddeld inkomen € 45.000. De premie bedraagt nu € 150.000. Door het kostenneutraal omzetten naar een vast premiepercentage wordt dit 19,2% van de pensioengrondslag.
  • Onderneming B heeft 25 werknemers in dienst, gemiddelde leeftijd 32 jaar en gemiddeld inkomen € 35.000. De premie bedraagt nu € 70.000. Omzetting geeft een percentage van 13,2% van de pensioengrondslag.

pensioenakkoord

Beide werkgevers hebben dezelfde pensioentoezegging gedaan aan hun personeel en hanteren de maximale 3% staffel.

  • Bij onderneming A krijgen de jongeren veel meer premie dan voorheen. Het omslagpunt ligt hier bij de leeftijd van vijftig jaar. Vanaf die leeftijd gaan de werknemers erop achteruit. Bij werkgever B ligt de gemiddelde premie lager dan bij werkgever A, maar is de regeling voor werknemers vanaf veertig jaar slechter dan voorheen.
  • Voor beide werkgevers zal een nieuwe, oudere werknemer minder gaan kosten dan voorheen, maar zal voor een jongere werknemer meer premie betaald worden. Voor werkgever B, die vooral jongeren aanneemt, zullen de pensioenlasten in de toekomst dus gaan stijgen.

Compensatie

In de pensioenfondssituatie zal compensatie van de oudere werknemers uit de buffers van het pensioenfonds of met een tijdelijke premieverhoging gefinancierd worden. Bij een verzekerde beschikbare premieregeling moet u als werkgever deze compensatiekosten betalen. In bovenstaand voorbeeld is te zien dat beide werkgevers de oudere werknemers een compensatie zullen moeten bieden. Maar bij werkgever B is er ook het effect dat werknemers, als ze bij deze werkgever blijven, structureel een te lage premie voor een voldoende pensioenopbouw gaan inleggen. Dit betekent dat de compensatiekoopsommen al snel zo’n 30% tot 50% van de huidige premie bedragen.

Stuurgroep

De komende tijd buigt een stuurgroep zich over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord en met name de overgangs- en compensatieregelingen. Hopelijk wordt ook deze problematiek, die bij verzekerde beschikbare premieregelingen speelt, meegenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Neem contact op met Astrid Ridderhof, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Astrid een mail.

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Astrid
Icoon downloaden infographic

Pensioenakkoord: op naar 2022

Wilt u weten welke aandachtspunten met betrekking tot het Pensioenakkoord uw aandacht vragen?
Donwload de infographic
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan