Het Nationaal Groenfonds voor het realiseren van uw duurzame plannen

5 december 2022
Artikel

Groene ondernemers vinden vaak met moeite financiering bij reguliere banken. De projecten zijn te klein, te arbeidsintensief of te risicovol. Voor deze ondernemers is het Nationaal Groenfonds mogelijk een uitkomst.

Portretfoto van René Boots
Neem contact op met:
René Boots Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Natuurinclusieve landbouw

Wat is het Groenfonds?

Dit fonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Denk aan de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook van lucht, water, biodiversiteit en beleving.

Welke sectoren komen in aanmerking voor het Groenfonds?

Het Nationaal Groenfonds bekijkt de aanvragen op het rendement voor mens, dier, plant én euro’s voor de volgende sectoren:

 • natuur en landschap: meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit.
 • energietransitie: o.a. wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting.
 • duurzame landbouw: natuur-inclusieve en kringlooplandbouw, behoud natuurlijk kapitaal en reserves en nieuwe technieken en stadslandbouw.
 • circulaire economie (biobased economy): gesloten kringlopen en minder afval.
 • klimaatadaptatie: aanpassingen aan veranderende klimaat in Nederland, in het bijzonder water.

Het Klimaatfonds

Het Nationaal Groenfonds is fondsmanager van diverse fondsen, waarbij vooral het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL, vanaf 7 juli 2021) en het Klimaatfonds voor de landbouw (vanaf begin mei 2021) interessant kunnen zijn voor boeren en tuinders. Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Denk aan het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2.

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is voor agrarisch ondernemers met plannen om stikstofuitstoot te verminderen en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen. Het gaat bij IDL niet om specifieke maatregelen. Investeringen moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte vereiste is.

Het fonds hanteert daarnaast nog zeven andere duurzaamheidsdoelen:

 • minder gewasbeschermingsmiddelen;
 • minder broeikasgassen;
 • minder nitraatuitspoeling;
 • toename biodiversiteit;
 • betere bodem;
 • circulaire inzet van veevoer;
 • verbetering van diergezondheid en -welzijn.

Op ten minste vier van deze terreinen moet vooruitgang worden geboekt en op geen van de doelen mag achteruitgang plaatsvinden.

Keurt de beoordelingscommissie uw plannen goed? Dan kan de financiering samen met een andere (bancaire) financieringspartij verder worden uitgewerkt. Het fondsvermogen voor de pilotperiode van juli 2021 tot juli 2022 was € 9 miljoen. Per bedrijf was er maximaal € 400.000 beschikbaar tegen 1% rente. De pilotperiode wordt naar verwachting verlengd tot juni 2023 met extra fondsvermogen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Nationaal Groenfonds? Neem contact op met René Boots, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 077-3217734 of stuur René een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Boots
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
077-3217734
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu