Het doolhof van verlofrechten

17 januari 2019
Artikel

Wettelijk verlof, bovenwettelijk verlof, adv, tvt, kortdurend zorgverlof, langdurig zorgverlof, specialistenbezoek, zwangerschapsverlof, geboorteverlof, bijzonder verlof, ouderschapsverlof…   Zomaar een greep uit diverse verlofsoorten waarmee u te maken kunt krijgen binnen uw bedrijf. En dan is er ook nog onderscheid tussen de wettelijke regelingen, de cao-regelingen en de bedrijfseigen regelingen.

Louise van Rooij
Neem contact op met:
Louise van Rooij Teamleider senior payroll professional
stapel dossiers

Het maakt het allemaal erg complex en dat hoor ik ook vaak terug van werkgevers. Ze worstelen met alle regelingen en weten door de vele verlofsoorten niet meer waar hun werknemers nu recht op hebben. De afgelopen maand kreeg ik onderstaande vragen. Het antwoord daarop is voor elke werkgever interessant en deel ik dus graag met u.

Wat is het verschil tussen wettelijk verlof en bovenwettelijk verlof?

De wetgever bepaalt dat iedereen die werkt minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur als verlofrecht krijgt. Bij een contract van 40 uur per week heeft de werknemer derhalve recht op 160 wettelijke verlofuren per jaar. Geeft u extra verlofrechten, al dan niet voortkomend uit een cao, dan worden deze betiteld als bovenwettelijk verlof.
Het verschil tussen deze twee wordt in een aantal voorbeelden duidelijk. De wettelijke verlofdagen vervallen per 1 juli van het opvolgende jaar, terwijl het bovenwettelijke verlof pas na vijf jaar verjaart. Wettelijke verlofdagen mogen niet worden uitbetaald; bovenwettelijke verlofdagen kunnen wel afgekocht worden. Tenzij het gaat om een afrekening bij een uitdiensttreding. Dan mogen de wettelijke verlofdagen namelijk wel uitbetaald worden. Normaliter worden eerst de wettelijke verlofdagen opgenomen en daarna de bovenwettelijke dagen.

Mijn medewerker vraagt ouderschapsverlof aan. Wat nu?

Aan het recht van ouderschapsverlof zijn een aantal regels verbonden. De werknemer heeft per kind jonger dan acht jaar recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof. Bij een contract van 40 uur per week is er dus recht op 1040 uur ouderschapsverlof. Uw werknemer moet de verlofaanvraag minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij u indienen. In dit verzoek moet staan wanneer het ouderschapsverlof ingaat, voor welk kind ouderschapsverlof wordt aangevraagd en op welke dagen de werknemer gebruik wenst te maken van dit verlof. De werkgever mag dit verzoek niet weigeren, tenzij hierdoor zijn bedrijf in gevaar komt. De werkgever moet dan uiteraard wel met een tegenvoorstel komen. In de meeste gevallen is ouderschapsverlof onbetaald, tenzij dit in een cao of bedrijfsregeling anders is bepaald. Het is verstandig om het ouderschapsverlof middels een addendum op de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Indien het verlof langer dan 18 maanden duurt, kan dit consequenties hebben voor een eventuele toekomstige WW-uitkering.

Overigens is door de invoering van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 januari 2019 het partnerverlof uitgebreid naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, die binnen een termijn van vier weken opgenomen moet worden. Vanaf 1 juli 2020 zal de regeling voor extra geboorteverlof in werking treden. Hiermee kan de werknemer in het eerste halfjaar maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen, tegen een betaling van 70%.

Wist u dat…

….u het verlof van uw werknemers volledig gedigitaliseerd kunt registreren met behulp van ABAB Salaris Online?

…een zieke werknemer recht heeft op normale opbouw van zijn wettelijke verlof? Voor de opbouw van bovenwettelijk verlof is het afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt in een cao, bedrijfsregeling of arbeidsovereenkomst.

…ABAB u kan voorzien van een addendum op de arbeidsovereenkomst bij opname van ouderschapsverlof?

…de meeste werkgevers de verlofrechten reeds in januari voor het gehele jaar toekennen?

…een werknemer ook recht heeft op opbouw van verlofrechten over betaalde meeruren?

…de wettelijke verlofdagen niet zomaar komen te vervallen als er sprake is van langdurig ziekte? Dit moet per situatie bekeken worden.

…kortdurend zorgverlof betaald dient te worden tegen 70% en langdurig zorgverlof volledig onbetaald is?

Meer weten?

Wilt u meer weten over verlofrecht of over de dienstverlening van ABAB Salaris- en Personeelsdiensten? Neem contact op met Louise van Rooij, via telefoonnummer 076-5438035 of stuur Louise een e-mail.

Wilt u meer weten over de verlofrechten? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Louise
Louise van Rooij
Teamleider senior payroll professional
Bel
076-5438035
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan