Het belang van een duidelijke uitsluitingsclausule in uw testament

15 maart 2017
Artikel

In uw testament of bij schenking kunt u een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. Met deze clausule zorgt u ervoor dat alles wat uw kind van u erft of geschonken krijgt ook van uw kind blijft. Is uw kind getrouwd in gemeenschap van goederen en gaat hij of zij mogelijk scheiden? Dan hoeft uw kind zijn of haar erfenis niet te delen.

Portretfoto van Maaike Meewis
Geschreven door:
Maaike Meewis Jurist personen- en familierecht
Stapel met testamenten

Het hof Arnhem-Leeuwarden moest zich laatst buigen over de vraag of een in een testament opgenomen uitsluitingsclausule wel van toepassing is. In een echtscheidingsprocedure twisten man en vrouw of de erfenis die de vrouw vóór haar huwelijk heeft ontvangen van haar vader in de huwelijksgemeenschap is gevallen. In de tekst van de uitsluitingsclausule is onder meer het volgende opgenomen:

 “[…] Tenslotte bepaal ik dat al hetgeen mijn kinderen eventueel uit mijn nalatenschap zullen erven niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin zij ten tijde van mijn overlijden mochten zijn gehuwd […].”

Het Hof oordeelt dat de erfenis in de gemeenschap van goederen is gevallen op het moment dat de man en vrouw gingen trouwen. De vraag is of het ook de bedoeling van vader is geweest dat de erfenis in de latere huwelijksgemeenschap van de dochter is gevallen. De dochter ging tenslotte na het overlijden van vader trouwen. De bedoeling van vader is volgens het Hof niet duidelijk. Daarom oordeelt het Hof dat er zo dicht mogelijk bij de letterlijke tekst van de uitsluitingsclausule gebleven moet worden . Dit heeft tot gevolg dat de uitsluitingsclausule niet geldt, omdat de dochter en de man op het moment van overlijden van vader nog niet gehuwd waren. Het Hof gaat er vanuit dat vader hier kennelijk bewust voor heeft gekozen.

Let op formulering van uitsluitingsclausule

De tekst van de uitsluitingsclausule moet goed geformuleerd worden in de akte. Is de tekst niet duidelijk en concreet geformuleerd, dan bestaat de kans dat uw kind zijn of haar erfenis bij echtscheiding toch moet delen.

Wilt u meer weten over de uitsluitingsclausule of wilt u weten of uw uitsluitingsclausule goed is geformuleerd? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Maaike
Portretfoto van Maaike Meewis
Jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647121
Download icoon voor de checklist verklaring van erfrecht

Aandachtspunten bij verklaring erfrecht

Download onze checklist
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan