Heeft u uw ijsberg al in beeld?

6 mei 2022
Artikel

Het zijn bijzondere tijden, met vele uitdagingen en risico’s, zoals de stijgende voer- en energieprijzen. De pluimveehouderij krijgt daarnaast ook nog te maken met dierziekteproblematiek. En ook de pluimveesector heeft last van de situatie in Oekraïne. Wat is de invloed van deze aspecten op de afzetmarkten voor zowel korte als lange termijn?

Henk van Heertum
Neem contact op met:
Henk van Heertum Senior relatiemanager
Pluimvee

Deze uitdagingen en risico’s hebben niet alleen een grote invloed op uw bedrijfsvoering, maar ook op u als persoon en op uw gezinsleden en medewerkers. De vraag is echter of u al uw risico’s wel voldoende in beeld heeft. Oftewel: hoe ziet uw ijsberg onder water eruit? Spelen er nog meer risico’s op uw bedrijf? Welke risico’s kunt u zelf opvangen? Welke stappen kunt u nu al zetten om die risico’s te beperken? Wat heeft dat voor impact? Kunt u een korte of langere periode van leegstand zelf opvangen? Wat is het effect op risico’s en het kunnen dragen van risico’s als u omschakelt naar een ander marktconcept?

Risico’s indelen in rubrieken

De risico’s die van belang zijn, kunt u indelen in een aantal rubrieken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende rubrieken:

  • bedrijfsrisico’s;
  • juridische risico’s;
  • financiële risico’s;
  • persoonlijke risico’s;
  • omgevingsrisico’s;
  • risico’s op het gebied van kredietwaardigheid.

Ook deze rubrieken zijn weer verder op te splitsen: contractrisico’s, prijsrisico’s, afzetrisico’s, aansprakelijkheidsrisico’s, personeelsrisico’s, et cetera. In hoeverre u deze risico’s kunt opvangen, hangt ook af van de kritieke opbrengstprijs. Heeft u deze wel in beeld? Wat is het effect van een risico op de ontwikkeling van uw kritieke opbrengstprijs?

Impact

Daarnaast zijn er ook persoonlijke risico’s, waar u eens bij stil moet staan. Wat is de impact als u als ondernemer zelf voor korte of lange termijn wegvalt? Of als uw partner wegvalt? Draait het bedrijf dan door? Weten uw naasten wat er moet gebeuren? Hebben uw naasten de mogelijkheid om zaken te regelen? Wat staat er in uw testament? Beschikt u over een levenstestament? Is een bedrijfsoverdracht nog mogelijk? Wat zijn de fiscale gevolgen als een van voornoemde situaties zich voordoet? Wat is het effect op uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie of die van uw naasten?  

Onvoorziene risico’s

Inmiddels heb ik met diverse ondernemers een risicoscan van hun bedrijf en persoonlijke situatie gemaakt. De ervaring leert dat er altijd weer onvoorziene risico’s aan het licht komen. En voor elk risico geldt dat het goed is hierover na te denken voor het zich werkelijk voordoet. Immers: regeren is vooruitzien en voorkomen is beter dan genezen. Wanneer gaat u ervoor zitten? Of laat u uw ijsberg op u afkomen?

Meer weten?

Wilt u meer weten over de risicoscan van ABAB? Neem contact op met Henk van Heertum, senior relatiemanager, via telefoonnummer 06-51540157 of stuur Henk een e-mail.

Wilt u meer weten over de risicoscan van ABAB? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Henk
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu