Halfjaarcijfers geitenhouderij: marges staan onder druk

24 september 2021
Artikel

In de melkgeitenmonitor van MijnABAB kunnen onze klanten per kwartaal de ontwikkelingen van de referentiebedrijven volgen. We zetten de opvallendste zaken van het eerste halfjaar van 2021 voor u op een rij.

Portretfoto van Bart Entius
Neem contact op met:
Bart Entius Relatiemanager
Halfjaarcijfers geitenhouderij: marges staan onder druk

Het eerste halfjaar van 2021 kenmerkte zich door een koud voorjaar dat lang aanhield. In tegenstelling tot voorgaande jaren viel er wel voldoende neerslag voor de voederwinning.

Melkopbrengsten

De melkprijzen bleven, ondanks de coronacrisis, ongeveer gelijk. De melkopbrengst steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 2% naar 70,68 eurocent per kg melk. Dit komt vooral door de hogere vet- en eiwitgehalten in de melk. De melkproductie per geit liep licht terug. Per saldo bleef de hoeveelheid kg vet/eiwit per geit (42 kg) ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Kosten

De kosten zijn fors gestegen. Zo namen de krachtvoerkosten ruim 13% toe. Die zijn nu 24,74 eurocent per kg melk. Het gaat om een prijsstijging van het mengvoer, bij een ongewijzigd mengvoerverbruik.

Door het groeizame weer werd weliswaar veel ruwvoer gewonnen, maar de kwaliteit is over het algemeen matig. Hierdoor was bijsturing met duur krachtvoer in een aantal gevallen noodzakelijk.

De veekosten stegen met 1,06 eurocent per kg melk naar 6,74 eurocent. Dit is grotendeels het gevolg van de prijsstijging van strooisel. De mestkosten namen licht af, als gevolg van lagere afzetprijzen.

Het saldo per geit daalde in het eerste halfjaar van 2021 met € 14 vergeleken met het eerste halfjaar van 2020.

Ook de indirecte kosten namen licht toe. Opvallend is de stijging van personeelskosten met 0,77 eurocent per kg melk. Er is meer vreemde arbeid ingezet en deze arbeid is ook duurder geworden.

In het verleden werden kostenstijgingen bij de vaste kosten nog gecompenseerd door een toename van de totale melkproductie. Met een stabilisatie van de veestapel is dit echter niet langer het geval. 

Ontwikkelingen

Er is nog geen zicht op verlaging van de kosten. Dit geldt niet alleen voor krachtvoerkosten, maar ook bij investeringen zien we een aanzienlijk hoger prijsniveau. Oorzaak hiervan is de schaarste aan grondstoffen en arbeidskrachten.

De melkprijs lijkt zich op het huidige niveau te kunnen handhaven, maar dit betekent toch dat de marge in 2021 op een lager niveau uitkomt dan die van 2020.

Meer informatie of advies

ABAB-klanten kunnen in de melkgeitenmonitor van MijnABAB per kwartaal de ontwikkelingen van de referentiebedrijven volgen. Met inzicht in actuele cijfers kunt u inspelen op deze ontwikkelingen. Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met Bart Entius, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51890715 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu