Groen licht in Europa voor betwiste Farm to Fork-strategie

2 november 2021
Artikel

De veelbesproken Farm to Fork-strategie is met ruime meerderheid aangenomen door het Europese Parlement. Het plan is erop gericht de Europese voedselproductie te verduurzamen en heeft grote gevolgen voor boeren en consumenten. Maar de uitkomsten zijn onzeker.

Portretfoto van Ineke Couwenberg
Neem contact op met:
Ineke Couwenberg Marktmanager agro
Duurzame wereld

Minder vlees, meer groente en fruit

Ondanks de lobby tegen het plan in vrijwel alle landen van de Europese Unie (EU), werd het plan met 589 stemmen voor en slechts 89 tegen aangenomen. Het doel van het plan, ook wel ‘van boer tot bord’ genoemd, is de voedselproductie te verduurzamen én te verzekeren. In 2030 moet een kwart van de Europese landbouw daarom biologisch zijn en moeten onder meer voedselverspilling, het gebruik van landbouwgif en de uitstoot van broeikasgassen drastisch zijn verminderd. Ook de veestapel moet krimpen; het idee is dat we minder vlees en veel meer groente en fruit gaan eten. Een btw-tarief van nul procent op groente en fruit moet hieraan bijdragen.

Zelfde doel, andere strategie

De meerderheid is in het algemeen voor het plan, waar Eurocommissaris en uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans zich sterk voor maakt. Weerstand is er vanuit de Verenigde Staten (V.S.), waar men bang is dat oogsten teruglopen, voedselprijzen stijgen en voedselzekerheid uiteindelijk in gevaar komt. Het doel dat beide continenten nastreven, is gelijk; de broeikasgasuitstoot in de landbouw terugdringen om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar hun strategieën verschillen nogal. De EU kiest voor het verminderen van de inputs. De V.S. kiest ervoor om de productie per hectare juist te verhogen, onder meer door de inzet van nieuwe technologieën, zoals genetische modificatie en precisielandbouw. Een ander vertrekpunt wat betreft beschikbare ruimte en cultuurverschillen liggen hieraan ten grondslag. Verschillende studies betwijfelen de daadwerkelijke milieuwinst van de Europese aanpak. Daarnaast is er kans op een lagere productie en het risico dat de EU afhankelijk wordt van voedselimport. In de V.S. leeft het idee dat meer productie en verduurzaming goed samen kunnen gaan.

Concrete voorstellen

Ondanks dat het plan met een ruime meerderheid werd aangenomen, is het nog maar de vraag of en in welke mate het wordt doorgevoerd. Verzet zal er blijven en het plan moet eerst omgezet worden in concrete voorstellen, die vervolgens moeten worden goedgekeurd door de individuele lidstaten. Het zal nog een lange strijd worden, voordat de Europese voedselketen echt is veranderd.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over de verduurzaming van de landbouw en de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan contact op met Ineke Couwenberg, marktmanager agro, via telefoonnummer 013-4647127 of stuur Ineke een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ineke
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu