Gevolgen van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod

9 november 2016
Wet- en regelgeving

Recent trad de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking. Deze wet geeft de rechter de mogelijkheid om bestuurders die faillissementsfraude plegen of zich schuldig maken aan wangedrag in aanloop naar een faillissement een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Wat houdt deze wet in en wat zijn de gevolgen voor een bestuurder? Waar moet u rekening mee houden? 

Portretfoto van Rogier Kersten
Geschreven door:
Rogier Kersten Senior jurist ondernemingsrecht
Wetstukken civielrechtelijk bestuursverbod

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Het bestuursverbod geldt bij faillissementen van na 1 juli 2016 voor bestuurders en commissarissen van Nederlandse rechtspersonen en Europees Economisch Samenwerkingsverbanden met statutaire zetel in Nederland. Het Openbaar Ministerie en de curator van de failliete rechtspersoon kunnen de rechtbank verzoeken het verbod op te leggen.

Het bestuursverbod kan voor een periode van maximaal vijf jaar opgelegd worden aan:

  • de statutaire bestuurder (natuurlijk persoon en rechtspersoon); 
  • de oud-bestuurder van een gefailleerde rechtspersoon;
  • de (oud-)bestuurder van een bestuurder-rechtspersoon;
  • de eigenaar van een gefailleerde eenmanszaak of personenvennootschap;
  • de feitelijk beleidsbepaler - dit is degene die de feitelijke leiding heeft binnen een rechtspersoon zonder benoemd te zijn tot bestuurder. ​

De gevolgen voor een bestuurder

De betreffende persoon kan tijdens het bestuursverbod niet worden benoemd tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon op straffe van nietigheid. Het bestuursverbod heeft bovendien gevolgen voor bestuurders in functie. De bestuurder kan, vanaf het opleggen van het bestuursverbod,  zijn functie niet langer uitoefenen.  

Waar moet u rekening mee houden?

Een bestuursverbod is zichtbaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Raadpleeg daarom altijd het register voor u een persoon tot statutair bestuurder of commissaris benoemt. Ook bij het aangaan van overeenkomsten is het verstandig om na te gaan of de bestuurder (nog steeds) bevoegd is. 

Wilt u meer weten over de Wet civielrechtelijk bestuursverbod ? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rogier