Gemiddelde melkprijs tot 2031 ingeschat op € 37

1 oktober 2021
Artikel

De gemiddelde melkprijs tot 2031 is ingeschat op € 37 per 100 kg melk. Dat stelt het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ waarin vertegenwoordigers van banken, wetenschappers en financieel deskundigen uit de zuivelsector deelnemen, waaronder ABAB.

Portretfoto van Erik van Gorp
Neem contact op met:
Erik van Gorp Agrarisch bedrijfsadviseur
Melkkoe in de wei

Stijging verwachte melkprijs ten opzichte van 2020

De gemiddelde melkprijs tot en met 2031 is ingeschat op € 37 per 100 kg melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom. Dit is een stijging van € 1 ten opzichte van 2020. Ondanks de marktverstoring door de coronacrisis, herstelt de zuivelmarkt zich eerder dan verwacht. Daarnaast verwacht het panel dat ook de kosten stijgen door de inpassing van de klimaat-, biodiversiteits- en grondgebondenheidsdoelen op de melkveebedrijven. Houd hier rekening mee in uw begrotingen.

Basis voor prognose melkprijs

De prognose voor de melkprijs is gebaseerd op de EU Agricultural Outlook van de EU-commissie, gecombineerd met een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Ook de voerprijzen worden besproken. De mengvoerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden verhoogd met € 1 en voor eiwitrijke voeders met € 1,50.  

Melkprijs van belang voor begroting

De inschatting van de melkprijs is van belang voor het opstellen van begrotingen en het doen van eventuele financieringsaanvragen. Doordat deskundigen een centraal standpunt innemen, wordt discussie voorkomen. De normen worden landelijk gebruikt voor onder meer:

  • Begrotingen opstellen;
  • Scenario’s uitwerken om ondernemers te helpen keuzes te maken en haalbaarheid van plannen te toetsen;
  • financieringsaanvragen onderbouwen. 

Deskundigenpanel

Het deskundigenpanel stelt jaarlijks nieuwe uitgangspunten en normen vast voor bedrijfsbegrotingen door en/of voor veehouders en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het panel bestaat uit vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantskantoren, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University & Research. Erik van Gorp, bedrijfsadviseur, neemt namens ABAB deel aan dit panel. De deskundigen wisselen hun langetermijnvisies uit.

Bedrijfsspecifieke prognose

Melkprijzen zijn afhankelijk van veel factoren en dit worden er steeds meer. Zoals bijvoorbeeld het verschil in afnemers, inhoud melk (vet, eiwit, lactose), toepassing weidegang en duurzaamheidsconcepten. Als gevolg hiervan verschilt het per bedrijf in hoeverre zij aansluiten bij de landelijke gemiddelde melkprijs. Daarom is een systeem bedacht waarop de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald  De prijs wordt gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen (minimaal) drie jaar ontving. Hierbij wordt de melkprijs van het bedrijf vergeleken met het landelijk gemiddelde, rekening houdend met de afhankelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de melkprijzen of de dienstverlening van ABAB? Neem contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.

Wilt u meer weten over de verwachte melkprijzen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Portretfoto van Erik van Gorp
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942632
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan