Gebruikelijkloonregeling: waar moet u aan voldoen?

14 november 2016
Wet- en regelgeving

De gebruikelijkloonregeling geldt voor de werknemer met een zeker aandelenbelang in de bv waarvoor hij werkt. Meestal gaat het om de directeur-grootaandeelhouder (dga) en zijn partner. 

Portretfoto van John Jorissen
Geschreven door:
John Jorissen Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Laptop met gebruikelijkloonregeling

Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;
  • € 44.000.

De bv heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond van de hoofdregel vastgestelde bedrag. Als het loon niet lager wordt dan € 44.000, mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%.

Let op!

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing voor iedere bv waarin de dga een aanmerkelijk belang heeft en waarvoor hij werkzaamheden verricht.

Tip 

U hoeft de gebruikelijkloonregeling niet toe te passen als de werkzaamheden van de dga zo beperkt zijn dat een gebruikelijke beloning daarvoor niet hoger is dan € 5.000 per jaar.
 

Wilt u meer weten over de gebruikelijkloonregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail John
Portretfoto van John Jorissen
Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
076-5438043