Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder 2022

13 april 2022
Artikel

Had u door de coronacrisis in 2021 een lagere omzet? Dan kon u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Deze tegemoetkoming is geëindigd per 1 januari 2022. Wat betekent dit voor u als dga?

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Loon dga

Gebruikelijk loon in 2021

Daalde uw omzet in 2021 met ten minste 30% ten opzichte van de omzet van 2019? Dan kon u uw gebruikelijk loon vaststellen op basis van de volgende formule:

Het gebruikelijk loon over 2021 = A x (B/C)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief BTW) over heel 2021
C = de omzet (exclusief BTW) over heel 2019

Er waren overigens voorwaarden van toepassing voor deze speciale maatregel. Zo mocht de rekening-courantschuld of het dividend niet toenemen als gevolg van het lagere loon.

Gebruikelijk loon 2022

In 2022 moet u uw gebruikelijk loon weer bepalen aan de hand van de normale regels. Als dga moet u een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden. Als vuistregel geldt dat het loon moet worden vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern;
  • € 48.000.

Uiteraard kunnen er ook in 2022 nog omstandigheden zijn die een lager gebruikelijk loon rechtvaardigen. Denk aan een verliessituatie of het waarborgen van de continuïteit van uw bedrijf. Met een nadere onderbouwing van dat lagere loon en een juiste vastlegging van de gewijzigde beloning, kunt u discussie met de Belastingdienst voorkomen.

Schriftelijke vastlegging

Als uw loon in 2022 moet worden aangepast, dan is hiervoor een aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraak.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over het gebruikelijk loon? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail

Wilt u meer weten over het gebruikelijk loon? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan