Fosfaatproductie berekenen

7 december 2018
Artikel

Om de fosfaatproductie te berekenen, wordt er gerekend met de daadwerkelijk geproduceerde melk in kalenderjaar 2018. Niet de aan de fabriek geleverde melk in 2018, maar de geproduceerde melk in 2018 is daarmee bepalend voor de te hanteren fosfaatproductie per koe.

Portretfoto van Erik van Gorp
Geschreven door:
Erik van Gorp Agrarisch bedrijfsadviseur
Melkkoeien in de stal

Er vindt een eerste controle plaats op basis van de leverantiegegevens van de zuivelonderneming. Bij een vermoeden dat er meer geproduceerd dan geleverd is, wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Hierbij kunnen zaken als separatiemelk en aan kalveren vervoederde melk een rol spelen. Als er door een ‘ongunstig’ ophaalschema meer melk is geleverd dan er geproduceerd is, dan zal daarvoor gecorrigeerd moeten worden.

Een rekenvoorbeeld

Om uw fosfaatproductie te berekenen, rekent u de eerste leverantie in een kalenderjaar toe aan het betreffende kalenderjaar en het voorgaande kalenderjaar naar rato waarin de melk van de betreffende leverantie in het respectievelijke kalenderjaar is geproduceerd. Een rekenvoorbeeld:

Begin 2018
Bij melk (zes melkmalen) die op 1 januari 2018 om 10.30 uur geleverd is, moet één melkmaal aan 2018 worden toegerekend en de overige vijf aan 2017.

Eind 2018
Bij melk (zes melkmalen) die op 2 januari 2019 10.30 uur geleverd is, moeten drie melkmalen aan 2018 worden toegerekend en de andere drie aan 2019.

Bedrijven met een automatisch melksysteem kunnen volgens deze voorbeelden de melk naar rato van tijdstip tussen de ophaalbeurten toerekenen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Portretfoto van Erik van Gorp
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942632
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan