Fiscale voordelen door innovatie

14 januari 2016
Blog

Nederland is een waar innovatieland. Veel ondernemingen maken dan ook dankbaar gebruik van de verschillende subsidieregelingen, die in dit kader door de Nederlandse overheid worden aangeboden. Deze subsidieregelingen verminderen de vaak aanzienlijke kosten, die gemoeid gaan met onderzoek en ontwikkeling. 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
man telt fiscaal voordeel door innovatie

Maar weet u ook dat de overheid ook stimuleringsmaatregelen biedt voor de uiteindelijke opbrengsten die u realiseert door onderzoek en ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om zowel nieuwe omzet als kostenbesparingen.

Normaal betaalt u over deze nieuwe opbrengsten het reguliere tarief vennootschapsbelasting. Komen de opbrengsten voor 30 procent of meer voort uit kwalificerende onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden, dan kunt u in principe de innovatiebox toepassen. Het voordeel van deze regeling is u slechts 5% belasting betaalt over de toerekenbare opbrengsten. Hoe kunt u deze regeling zo toepassen dat u optimaal fiscaal voordeel behaalt met innovatie? 
 
Op het eerste gezicht lijkt deze regeling relatief eenvoudig. Echter, in de praktijk blijkt het vaak zeer lastig te beoordelen in hoeverre een innovatie nu direct tot een bepaalde kostenbesparing of omzetstijging leidt. Vervolgens moet u ook de Belastingdienst nog hiervan overtuigen!.
 
Een cijfermatige uitwerking is daarom cruciaal. Hiermee maakt u voor de Belastingdienst inzichtelijk hoe de winst binnen uw onderneming is ontstaan en wat exact als innovatieve winst voor de innovatiebox moet worden aangemerkt. Hiervoor bestaan verschillende methodieken, namelijk splitsing van de winst en de forfaitaire methode.

Splitsing van de winst aan de hand van de aanwezige functies binnen de onderneming is de meest gekozen methode. De winst wordt als het ware afgepeld om te zien welke functies de waarde toevoegen die tot die winst.. Voorbeelden van deze functies zijn: het hoofdkantoor, sales, productie en natuurlijk onderzoek en ontwikkeling. Op basis van deze analyse kunt u de toepassing van de innovatiebox afstemmen met de Belastingdienst.

Is het in de praktijk lastig om tot een exact voordeel te komen, dan kunt u kiezen voor een forfaitaire methode. U mag in dat geval 25 procent van de winst, met een maximum van € 25.000, aan de innovatiebox toerekenen. Hoewel het voordeel dan beperkt is, zijn de administratieve lasten zeer laag. Ook moet u rekening houden met de overige toepasselijke voorwaarden. 
 
Om maximaal voordeel uit de innovatiebox te halen, is het belangrijk dat u uw administratie tijdig inricht op het registeren en toerekenen van de kosten én de (toekomstige) opbrengsten die gemoeid gaan met innovatie. Doet u dit meteen vanaf het begin van het innovatieproces goed, dan leidt dit tot een snellere doorloop van een toekomstig innovatieboxoverleg met de Belastingdienst. Bovendien kunt u op die manier de innovatiebox veel eenvoudiger toepassen wat ten gunste komt van uw resultaat.

Wilt u meer weten over belastingvoordeel bij innovatie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan