Fiscale reminders november 2022

25 oktober 2021
Artikel

Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In november 2022 vragen deze zaken uw aandacht:

  • omzetbelasting
  • loonbelasting
  • benutten herinvesteringsreserve
  • ruimte in de werkkostenregeling
Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Fiscale reminders november 2022 op papier

Aangifte omzetbelasting oktober 2022

Als u maandaangifte omzetbelasting doet, moet u uiterlijk 30 november 2022 aangifte omzetbelasting doen over oktober 2022. U moet de verschuldigde belasting ook op deze datum hebben betaald.

Aangifte loonbelasting oktober 2022

Uiterlijk 30 november 2022 moet de aangifte loonbelasting over oktober 2022 binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook moet u de verschuldigde belasting op deze datum betaald hebben.

Benutten van een herinvesteringsreserve

Bent u van plan te gaan investeren? Voor een herinvesteringsreserve gevormd in 2019, moet ter voorkoming van een verplichte vrijval in 2022 worden geherinvesteerd. Hiervoor is een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging voldoende. In bepaalde situaties kan de Belastingdienst toestaan dat de termijn wordt verlengd. Als er sprake is van een bijzondere situatie, is afstemming met de Belastingdienst hierover mogelijk. Bekijk samen met uw adviseur of het verstandig is om nog in 2022 te investeren!

Ruimte in de werkkostenregeling

Controleer hoeveel ruimte er nog is in de werkkostenregeling (WKR). Als er dit jaar nog voldoende ruimte in de WKR over is, kunt u deze ruimte mogelijk benutten. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn onbelast als deze worden ondergebracht in de vrije ruimte. Het is niet mogelijk om vrije ruimte uit 2022 door te schuiven naar 2023.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u meer weten over de fiscale dienstverlening van ABAB? Neem contact op met senior belastingadviseur Robert Gall via e-mail.

Wilt u meer weten over de fiscale reminders? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert