Fiscale aspecten cryptovaluta

7 juni 2018
Artikel

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft in een brief de fiscale aspecten van cryptovaluta verduidelijkt.  De ontwikkelingen omtrent cryptovaluta gaan snel, wat inhoudt dat de zienswijze van de fiscus op de kwalificatie en behandeling van de cryptovaluta kan wijzigen. In zijn brief behandelt de staatssecretaris onder andere de handel en mining in cryptovaluta, cryptovaluta als vermogensbestandsdeel in box 3, behandeling van cryptovaluta als tegenprestatie bij ondernemers en cryptovaluta als loonbetaling.
 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Toetsenbord met cryptovaluta

Handel en mining in cryptovaluta

De eerste vraag die hierbij moet worden gesteld, is of er sprake is van een bron van inkomen. We spreken van een bron van inkomen als er naast arbeid ook voordeel wordt beoogd en kan worden verwacht. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat hier geen eenduidig antwoord op zal bestaan, maar dat de uitkomst afhangt van de concrete feiten en omstandigheden. Verschillende factoren beïnvloeden de voordeelsverwachting, zoals de omvang van de investeringen en de fase waarin de belastingplichtige instapt.

In het verleden is er in de jurisprudentie al bepaald dat er geen sprake is van een bron van inkomen bij een speculatieve transactie en waarbij het eindresultaat niet beïnvloedbaar is door de factor arbeid. 

Of er sprake is van een bron van inkomen, moet in het concrete geval worden vastgesteld door de inspecteur. De staatssecretaris concludeert uit bovenstaande dat er in zijn algemeenheid niet snel sprake zal zijn van een bron van inkomen. Dit betekent dat de winst, behaald met de handel en mining in cryptovaluta, niet belast zal zijn met box 1-heffing.

Vermogensrendementsheffing box 3

Als er geen sprake is van een bron van inkomen uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang, behoren de cryptovaluta tot de vermogensrendementsheffing van box 3.
Op de peildatum (1 januari) moeten de cryptovaluta worden opgenomen tegen de waarde economisch verkeer. De koers van de peildatum is hierbij leidend. Omdat er geen wettelijk voorschrift is voor de te hanteren koers, kan de koers van het gebruikte omwisselplatform worden gehanteerd. 

Cryptovaluta als tegenprestatie

Als een ondernemer goederen verkoopt of diensten levert en hiervoor als tegenprestatie cryptovaluta ontvangt, moet deze cryptovaluta worden omgerekend naar euro’s. Vervolgens wordt dit bedrag toegerekend tot de omzet. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting én omzetbelasting

De waardering van cryptovaluta gebeurt op basis van goed koopmansgebruik. Cryptovaluta zijn geen liquide middelen, maar kwalificeren ofwel als vlottende activa ofwel als voorraad.

Loon in cryptovaluta

Uitbetaling van loon in cryptovaluta wordt hetzelfde behandeld als loon in natura. De waarde moet worden omgerekend in euro’s op het moment dat het loon word genoten. 
 

Wilt u meer weten over de fiscale behandeling van cryptovaluta? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan