Fiscaal voordeel door vergoeding van ET-kosten of toepassen 30%-regeling

Komt uw werknemer vanuit het buitenland in Nederland werken? Dan maakt deze werknemer soms extra kosten vergeleken met werknemers die een baan in het woonland vinden. Deze extra kosten noemen we in Nederland ‘extraterritoriale kosten’ (ET-kosten).

Portretfoto van Clea Cremers
Geschreven door:
Clea Cremers Senior belastingadviseur
werknemers overleggen

Voorbeelden van ET-kosten zijn extra kosten voor levensonderhoud door een hoger prijspeil in Nederland dan in het land van herkomst. Ook kosten voor dubbele huisvesting, opslagkosten voor de boedel die niet verhuist naar Nederland en reiskosten naar het land van herkomst voor familiebezoek zijn ET-kosten.

Een vergoeding voor ET-kosten is in Nederland onbelast

In Nederland mag de werkgever de ET-kosten van de werknemer onbelast vergoeden. De werknemer moet dan uiteraard wel aan kunnen tonen dat hij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en de werkgever moet dit bewijs in de loonadministratie bewaren.

Voordeel 30%-regeling

In plaats van het vergoeden van de werkelijke ET-kosten, mag de werkgever onder voorwaarden ook de ET-kosten vergoeden door 30% van het loon van de werknemer (inclusief ET-vergoeding) belastingvrij te verstrekken. 

De toepassing van de 30%-regeling kan fiscaal zeer gunstig zijn voor zowel werkgever als werknemer. De werknemer ontvangt namelijk 30% van zijn loon onbelast. De werkgever hoeft over dit loon geen premies werknemersverzekeringen af te dragen.

Voorwaarden 

De voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling zijn:

  • De 30%-regeling kan alleen voor werknemers toegepast worden;
  • De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij verdient daarmee een salaris van minimaal € 37.000 (2017), exclusief de vrije vergoeding;
  • De werkgever heeft in de loonadministratie een geldige beschikking voor toepassing van de 30%-regeling; en
  • De werknemer woonde in de 24 maanden vóór de eerste werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens af.

Let op: Voor bepaalde groepen werknemers, zoals werknemers jonger dan dertig jaar met een mastertitel en promovendi bestaan soepelere voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling.

Neemt u een buitenlandse werknemer in dienst, beoordeel dan of deze werknemer in aanmerking komt voor de ET-kostenvergoeding of toepassing van de 30%-regeling.

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Senior belastingadviseur
Bel
077-3217715