Fiscaal perspectief: wacht u af of neemt u de regie?

10 november 2022
Artikel

Het zijn rumoerige tijden die gepaard gaan met vele onzekerheden. Op dit moment hebben we onder andere te maken met de vogelgriep, voerprijsontwikkelingen, stijgende energieprijzen en aankomende fiscale wijzigingen.

Henk van Heertum
Neem contact op met:
Henk van Heertum Senior relatiemanager
kippen

De genoemde aspecten bepalen in grote mate de kostprijsontwikkeling en daarmee de winstgevendheid van uw bedrijf over het jaar 2022. Dit zien we dan ook terug in de tussentijdse cijfers over de eerste negen maanden van 2022.
De verschillen tussen bedrijven zijn groter dan voorheen, mede door de grote spreiding van bijvoorbeeld de energielasten per kg ei of per kg vlees. Hoe zit dat bij u? Bent u energiegebruiker of energieleverancier? Hoe heeft u dat geregeld? En wat komt er nog allemaal op ons af? Denk bijvoorbeeld aan alle maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende wet- en regelgeving. De hiermee gepaard gaande onduidelijkheid en onzekerheid blijft nog wel een tijdje boven de sector hangen.

Investeren in verduurzaming

In de tussentijd is het een optie om te investeren in de verdere verduurzaming van uw bedrijf. Tenminste, als dit de toekomstige kostprijsontwikkeling ten goede komt, waardoor de kwetsbaarheid van uw bedrijf afneemt. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van energiekosten, waterbesparing en verdere optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Vergeet hierbij zeker niet om gebruik te maken van subsidies en diverse fiscale regelingen, zoals de EIA, MIA en POP3-regeling.
Door te investeren in verduurzaming neemt veelal het afschrijvingspotentieel toe, waardoor de toekomstige belastingdruk afneemt. Ook kunt u hiermee de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek optimaliseren. Het is wel belangrijk om bij eventuele investeringsplannen ruimere marges aan te houden dan voorheen. Zo vermindert u de kwetsbaarheid van uw onderneming en kunt u blijven anticiperen op nieuwe en onverwachte ontwikkelingen.

Fiscale ontwikkelingen

Vergeet echter niet dat er ook op fiscaal gebied veranderingen op stapel staan. Zo krijgen vof’s en eenmanszaken te maken met de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het vervallen van de FOR en de middelingsregeling. Voor bv-structuren komt er een aanpassing van de vennootschapsbelasting (VpB) en de aanmerkelijkbelangtarieven. Deze veranderingen verhogen de fiscale druk de komende jaren. Dit kan de liquiditeitspositie van uw onderneming onder druk zetten, waardoor uw kwetsbaarheid toeneemt. 

Uw bedrijfskoers

Sta daarom tijdig stil bij uw bedrijfskoers voor de komende jaren. Omschakeling naar bijvoorbeeld Beter Leven heeft invloed op de toekomstige rentabiliteit, net als de transitie van energiegebruiker naar energieleverancier. Het is dus verstandig om tijdig aan de slag te gaan met het opstellen van uw prognose voor komende jaren.
Dan kunnen we tijdig aansturen op het optimaliseren van de toekomstige fiscale claim, zodat u meer liquide middelen kunt gebruiken binnen uw eigen bedrijf. Ook dit maakt u minder kwetsbaar voor onverwachte ontwikkelingen of gebeurtenissen en geeft u de kans om uw ambities te realiseren.

Wat doet u? Wacht u af of neemt u samen met ons de regie? Neem voor meer informatie of advies contact op met met Henk van Heertum, senior relatiemanager, via telefoonnummer 06-51540157 of stuur Henk een e-mail.

Wilt u meer informatie of advies? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Henk
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu