Fiscaal gunstig lenen van uw bv

22 juli 2016
Artikel

Heeft u een bv en heeft u in privé geld nodig? Voor sommige doeleinden kunt u fiscaal gunstig lenen van uw bv. Bijvoorbeeld wanneer u de lening gebruikt om een eigenwoningschuld af te lossen. 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
man bekijkt mogelijkheden om geld te lenen

De rente die u aan uw bv betaalt is aftrekbaar en de renteopbrengsten komen toe aan uw bv.  Ook kunt u een tegenprestatie in de vorm van arbeid verrichten. De vordering in verband met de lening moet u dan wél tegen de nominale waarde waarderen en niet tegen de contante waarde zo oordeelde het Hof recent. 

Casus: waarde arbeid gelijk aan waarde rente

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) was geen rente verschuldigd aan zijn bv zolang hij in dienst was bij zijn bv. Na eventueel uittreden zou de verschuldigde rente in overleg vastgesteld worden. Het ging om een renteloze kwalificerende personeelslening die werd gebruikt voor de financiering van de woning. 

De bv wilde de lening van € 300.000 (nominaal) afwaarderen naar € 140.000 (contante waarde) en daarmee € 160.000 ten laste van de winst brengen. De Belastingdienst vond dat de bv geen verlies in aftrek mocht nemen in verband met de vordering. Het Hof was het hiermee eens. Het Hof oordeelde dat tegenover het renteloos verschaffen van de ‘personeelslening’ een doorlopende voorwaarde was bedongen, namelijk het verrichten van arbeid. De waarde van de arbeid werd gelijkgesteld aan de waarde van de normaal te bedingen rente. Daarom moest volgens het Hof de vordering op de nominale waarde gesteld worden. De bv had de vordering dus ten onrechte voor een bedrag van € 160.000 ten laste winst afgewaardeerd. 

Een vordering kan in beginsel worden afgewaardeerd op de contante waarde als er geen rente is bedongen en het verschil tussen de nominale en contante waarde groot is. De vordering is dan immers minder waard. 

Wilt u meer weten over fiscaal gunstig lenen van uw bv? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason