Financiële ondersteuning voor ondernemers verruimd

30 april 2020
Artikel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verruimt de mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus. Zo zijn de voorwaarden van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB-C) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) versoepeld. Ook maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) bekend dat het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot wordt. Daarnaast verdubbelt Invest-NL het overbruggingskrediet voor innovatieve start- en scale-ups met € 100 miljoen.

Portretfoto van Jurgen Herremans
Neem contact op met:
Jurgen Herremans Corporate finance adviseur
Financiële ondersteuning voor ondernemers verruimd

Langere looptijd en lagere drempel BMKB

Financiering voor ondernemers via de BMKB-C wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. Ook wordt de toegang tot de BMKB laagdrempeliger; naast een uitgebreide liquiditeitsprognose voldoet ook een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd van 3,9 naar 2% en het garantiebudget verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.

TOGS ook via geregistreerde nevenactiviteit

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van de geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van € 4.000 gegeven.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak konden maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. In de praktijk blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden € 4.000). Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de actuele lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor deze regeling.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) van € 400 miljoen naar € 10 miljard is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar wordt.
Met deze coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel groot mkb als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal € 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot € 150 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en zelfs naar 90% voor het mkb met de voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar € 32 miljoen

Het budget van de SEED Capital-regeling wordt verhoogd van € 22 miljoen naar € 32 miljoen. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen, waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

Verdubbeling overbruggingskrediet voor innovatieve start- en scaleups

Invest-NL trekt € 100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet samen met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Met de € 100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- en scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de coronacrisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig is.

TOPSS biedt financiering vanaf € 2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van drie tot vijf weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het gezamenlijke loket.

Meer weten?

Wilt u meer weten over financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis? Neem dan contact op met Jurgen Herremans, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 013-4647230 of stuur Jurgen een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jurgen
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan