Europees btw-stelsel vereenvoudigd

16 juli 2020
Artikel

Er komen definitief nieuwe regels om de administratieve btw-lasten van bedrijven te verminderen. Dit is goed nieuws voor de mkb-activiteiten in Nederland én het buitenland. Welke wijzigingen komen eraan en wat betekent dit voor u?

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Alle vlaggen van landen voor Europees btw-stelsel

Ruime btw-vrijstellingsregels vanaf 2025

Elke lidstaat heeft nu nog zijn eigen regels voor het toepassen van btw-vrijstellingen. In Nederland is er sinds 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) voor ondernemers met een maximum omzetbedrag van € 20.000. 

Op dit moment hanteert ieder land een eigen omzetgrens voor de KOR. Zo kent België een omzetgrens van € 25.000, in Duitsland is dit € 17.500 en in Luxemburg € 30.000. De Europese btw-richtlijn gaat daarnaast uit van een omzetgrens van maximaal € 5.000 voor alle buitenlandse activiteiten. De Europese landen hebben afzonderlijk verzocht om deze grens te mogen overschrijden. Dit heeft geresulteerd in verschillende omzetgrenzen en verschillende berekeningswijzen. De verschillen tussen de Europese landen leiden tot een ongelijk speelveld. Daarom is besloten om binnen Europa één regeling te hanteren.

Vanaf 1 januari 2025 mogen EU-lidstaten een omzetvrijstelling opnemen van maximaal € 85.000. Bij een lagere omzet dan dat bedrag geldt er dus een vrijstelling van btw. U reikt een factuur uit, vrijgesteld van btw. De btw op uw inkoopkosten kunt u niet aftrekken en u hoeft (in principe) geen btw-aangiften in te dienen. Voor veel ondernemers is dit een behoorlijke lastenverlichting.

De Europese landen mogen gebruik maken van deze nieuwe omzetvrijstelling, maar dit is niet verplicht. Een hogere omzetgrens hanteren dan € 85.000 per jaar mag in ieder geval niet. De nieuwe KOR, die vanaf 1 januari 2020 geldt, kan dus volgens deze regels blijven bestaan. Voor middelgrote en kleine bedrijven die zaken doen binnen de Europese Unie komt er een omzetdrempel van € 100.000. Beneden deze drempel mogen zij ook in andere EU-landen de btw-vrijstelling toepassen.

Hoe werkt de regeling?

De regeling voor de omzetgrens van € 100.000 werkt als volgt. Doet u alleen in Nederland zaken? Dan heeft u te maken met een uniforme drempel van € 85.000 (binnenlandse omzet). Doet u grensoverschrijdend zaken? Dan krijgt u te maken met een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat. Let wel goed op.  U mag de nationale omzetgrenzen van die landen (die € 85.000 per jaar gaan bedragen) niet overschrijden. Een andere voorwaarde is dat u in totaal (handel in Nederland én daarbuiten) niet meer omzet mag genereren dan € 100.000 per jaar.

Deze vereenvoudigingsregels moeten leiden tot een lastenvermindering voor het midden- en kleinbedrijf. De Europese Commissie heeft berekend dat ondernemers hierdoor tot wel 18% per jaar aan uitvoeringskosten kunnen besparen.

Gevolgen voor de praktijk

Een (verhoogde omzet voor een) btw-vrijstelling heeft grote gevolgen voor veel mkb-ondernemingen. De administratieve lasten worden verminderd, zowel voor uw omzet in Nederland als in een of meer EU-lidstaten..

Meer weten?

Een vrijstelling is niet altijd financieel voordelig. Breng daarom uw positie goed in kaart om de juiste keuzes te kunnen maken. Onze belastingadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan