Energieproblematiek in de glastuinbouw

19 december 2022
Artikel

De energiemarkt komt enigszins in rustiger vaarwater. Telers met een wkk en teruglevering van opgewekte stroom kunnen dit kostenopdrijvend effect wel iets dempen, maar in het algemeen raakt de energiemarkt de glastuinbouw nog steeds. Gelukkig wachten veel telers niet af, maar komen zij in actie.

Portretfoto van René Boots
Neem contact op met:
René Boots Senior agrarisch bedrijfsadviseur
gasmeter

Alternatieve energiebronnen

Zo kijken telers hoe zij het totale energieplaatje voor het lopende of volgende teeltjaar kunnen verbeteren door aanvullende energiecontracten af te sluiten. Zo nodig maken zij hiervoor een scenario-analyse. Daarnaast zijn veel telers voor de toekomst actief op zoek naar andere, alternatieve en duurzame energiebronnen. Ondernemers willen niet meer afhankelijk zijn van één energiebron. De focus ligt hierbij op flexibiliteit, zodat er zo nodig geschakeld kan worden tussen energiebronnen.  

TEK-regeling

Ter compensatie voor de hogere kosten of ter ondersteuning van de zoektocht naar alternatieven, biedt de komende TEK-regeling (deels) uitkomst.

De overheid riep deze regeling eind 2022 in het leven om energie-intensieve mkb-ondernemingen, waaronder de glastuinbouw, te steunen bij het stijgen van de energieprijzen. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen als een groot deel van hun totale kosten uit energiekosten bestaat. De regeling is een compensatie voor een deel van de gestegen energiekosten en geldt voor een periode van veertien maanden (november 2022 t/m december 2023). Deze steun geeft ondernemers de ruimte om hun bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Voorwaarden deelname TEK-regeling

Om voor de TEK-regeling in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal drempelvoorwaarden:

  • uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie;
  • uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister (Kamer van Koophandel);
  • uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50.000.000;
  • uw onderneming is energie-intensief, waarbij de energiekosten minimaal 7% van de omzet beslaan.

De TEK-regeling moet nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. Waarschijnlijk wordt de regeling vanaf april 2023 opengesteld. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming dan met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 aanvragen.

De hoogte van het uit te keren tarief bedraagt de helft van het bedrag dat u meer betaalt aan energiekosten dan de vastgestelde drempelprijzen. De drempelprijzen die de overheid hierbij vaststelt, zijn €1,19/m3 gas en €0,35/kWh elektriciteit. Er geldt een maximum uitkering van € 160.000,-. Voor tuinbouwondernemingen was dit eerder maximaal € 62.000,- maar dit is inmiddels bijgesteld.

Meer informatie of advies

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de TEK-regeling? Neem contact op met René Boots, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-10944040 of stuur René een e-mail.
Heeft u plannen voor een energietransitie? Dan adviseren we u om ook uw energie-adviseur hierbij te betrekken.  

Wilt u meer weten over de energieproblematiek? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Boots
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
077-3217734
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu