Eisen aan uw factuur

28 september 2017
Artikel

In de hele Europese Unie gelden factureringsregels voor de btw. Deze regelgeving heeft tot doel om de facturering voor de btw-heffing te vereenvoudigen en te moderniseren. Het is belangrijk om de factureringsregels op de juiste manier toe te passen.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Persoon bekijkt facturen
 • De volledige naam en die van uw afnemer
  U vermeldt de juridische naam van de onderneming. De handelsnaam mag ook, als deze samen met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer
  U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 • Het btw-nummer
  Bij fiscale eenheden is dit het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 • Het Kamer van Koophandel-nummer
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een opeenvolgend factuurnummer
  Met één of meer reeksen, waardoor factuur éénduidig wordt geïdentificeerd.
 • De aard van de goederen of diensten die u heeft geleverd 
 • De hoeveelheid goederen of de omvang van de diensten die u heeft geleverd 
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of van een vooruitbetaling
  Voor zover de datum is vastgesteld en afwijkt van de uitreikingsdatum van de factuur.
 • Het bedrag dat u in rekening brengt exclusief btw
  Vermeld de prijs per eenheid (exclusief btw) en eventuele kortingen die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen per btw-tarief.
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • Het btw-bedrag
 • Extra administratieve verplichtingen bij export naar niet-EU-landen
  Bij export naar niet-EU-landen moet u aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten.

Bijzondere situaties

 • Toepassing van margeregeling
  U vermeldt geen btw op uw factuur, maar wel de aanduiding:
  ‘Bijzondere regeling - gebruikte goederen’ of (al naar gelang de regeling)
  ‘Bijzondere regeling - kunstvoorwerpen’
  of
  ‘Bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’
 • Verkopen die zijn vrijgesteld van btw
  U vermeldt welke vrijstelling wordt toegepast.
 • Toepassing verleggingsregeling
  U vermeldt op de factuur: btw verlegd / VAT under reverse charge.
 • Export factuur
  U vermeldt op de factuur: uitvoer

Wilt u meer weten over de regelgeving rondom facturen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320