Eigen bijdrage CAK in het kader van de WMO

17 juli 2018
Artikel

Bent u een eigen bijdrage voor zorg en/of hulpmiddelen verschuldigd? Dan wordt uw vermogen effectief voor 12% meegeteld. Een hoge eigen bijdrage kan oplopen tot ongeveer € 2.300 per maand. Weten waar u aan toe bent? Wij lichten graag enkele aandachtspunten toe.

Portretfoto van Andres Pinxteren
Geschreven door:
Andres Pinxteren Belastingadviseur
Eigen bijdrage CAK in spaarpot

Lage versus hoge eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage geldt alleen voor personen die nog huishoudingskosten buiten een eventuele zorginstelling moeten dragen. Een lage eigen bijdrage is van toepassing in de volgende situaties:

  1. U bent voor het eerst opgenomen in een zorginstelling of uw vorige opname is langer dan zes maanden geleden. Gedurende de wachttijd (de eerste zes maanden in de instelling) bent u de lage eigen bijdrage verschuldigd.
  2. U woont in een zorginstelling en uw partner woont thuis.
  3. U betaalt het levensonderhoud van uw kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt of uw kinderen krijgen studiefinanciering.

In alle andere gevallen bent u de hoge eigen bijdrage verschuldigd.

Berekening eigen bijdrage

Voor de berekening wordt uitgegaan van uw fiscale gegevens twee jaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Dus in 2018 wordt gekeken naar uw belastinggegevens van 2016. In uitzonderingsgevallen kan verzocht worden om peiljaarverlegging naar het huidige jaar. In de praktijk blijkt echter dat dergelijke verzoeken zelden worden aangenomen. Het is daarom van belang tijdig stappen te ondernemen. Veel genomen acties hebben immers pas na twee jaar effect.

Neem tijdig actie om box 3 vermogen te verlagen

Het is daarom vooral van belang om tijdig actie te ondernemen om het box 3 vermogen te verlagen. U heeft de volgende mogelijkheden:

  • Schenken in contanten;
  • Schenken tegen schuldigerkenning (‘schenken op papier’);
  • Kwijtschelden op vorderingen;
  • Het vermogen inbrengen in een (nieuw op te richten) besloten vennootschap (bv) of open fonds voor gemene rekening (OFGR);
  • Het uitbetalen van erfdelen van kinderen (de zogenaamde kindsdelen);
  • Het opeisbaar worden van kindsdelen.

Hierbij is het van belang dat u zich strikt aan de fiscale en juridische regelgeving houdt. Laat u daarom tijdig ondersteunen en adviseren door een specialist op dit gebied.

Levenstestament cruciaal

Tenslotte kan een goed (levens)testament cruciaal zijn. In uw testament kunt u namelijk bepalen wanneer uw erfdelen mogen worden uitbetaald. En dus het vermogen waarover de eigen bijdrage berekend wordt, verlaagd kan worden. In een levenstestament legt u vast wie voor u beslissingen mag nemen als u het zelf niet meer kunt. U kunt hierbij denken aan de situatie dat u bijvoorbeeld een hersenbloeding heeft gehad of dementerend bent. U bent dan zelf niet meer in staat om rechtshandelingen te verrichten, maar u machtigt dan bijvoorbeeld uw kinderen om namens u te handelen. De kinderen mogen dan bijvoorbeeld namens u onroerende zaken vervreemden en/of schenkingen verrichten. Zo kan dan toch uw vermogen verlaagd worden en daarmee de verschuldigde eigen bijdrage. Laat u hierbij begeleiden door een specialist.

 

Wilt u meer ondersteuning of advies op dit gebied? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Andres
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan