Een update: wet excessief lenen

6 juli 2020
Artikel

Eerder informeerden wij u over de kabinetsplannen om excessief lenen door aanmerkelijkbelanghouders (dga’s) bij hun eigen bv te ontmoedigen. Onlangs is het wetsvoorstel excessief lenen ingediend bij de Tweede Kamer. Wij leggen het nieuwe voorstel uit en gaan in op eventuele consequenties voor u als dga.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
Fiscaal advies

Wetsvoorstel

Op dit moment betaalt u als aanmerkelijkbelanghouder (aandeelhouders met een aandelenbelang van ten minste 5%) geen belasting over geld dat u onder zakelijke voorwaarden leent van uw eigen vennootschap. Wanneer u geld als loon of dividend uit de bv haalt, is dit anders. Dan moet u namelijk loonheffing of inkomstenbelasting (box 2) betalen.

Vanaf 2023 worden de mogelijkheden voor dga’s beperkt om onbelast geld te kunnen lenen van hun eigen bv. Als dga mag u vanaf dat moment maximaal € 700.000 lenen bij uw eigen vennootschap. Dit geldt voor de totale schulden, dus zowel voor een rekening-courantschuld als voor reguliere leningen. Bedraagt uw totale schuld meer dan € 700.000? Dan wordt het meerdere in de inkomstenbelasting (box 2) belast alsof sprake is van een dividenduitkering.

In verband met de coronacrisis stelde het kabinet de ingangsdatum van het wetsvoorstel met een jaar uit tot 2023. Eerder was het de bedoeling dat de wet per 2022 in werking zou treden.  

Uitzonderingen

De regeling tegen excessief lenen geldt in principe voor alle schulden van een dga bij de eigen bv. Er is één uitzondering, namelijk de leningen die u voor de financiering van uw woning (hoofdverblijf) aangaat bij uw eigen bv. Let wel op. Voor eigenwoningschulden die u bent aangegaan na 31 december 2022, geldt de uitzondering alleen als tot zekerheid van deze lening een recht van hypotheek is gevestigd ten behoeve van de eigen bv. Is dat niet het geval, dan geldt de uitzondering niet en telt de eigenwoningschuld wel mee bij de toetsing aan de grens van € 700.000.

Aandachtspunten

Het nu ingediende wetsvoorstel wijkt op een aantal punten af van het concept dat het kabinet eerder publiceerde. Zo kon in het oorspronkelijke wetsvoorstel, in sommige situaties, dubbele belastingheffing ontstaan. Door de nu aangebrachte aanpassingen leidt het wetsvoorstel niét tot extra belastingheffing, maar tot een vervroegde heffing.

Deze maatregel treedt vanaf 1 januari 2023 in werking. De eerste peildatum waarop aan de grens van € 700.000 getoetst moet worden is 31 december 2023. Voor u als dga is het dus van belang  om ervoor te zorgen dat u vóór eind 2023 de schulden aan uw bv – eventueel met uitzondering van eigenwoningschulden – heeft teruggebracht tot maximaal € 700.000.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Portretfoto van Rolf Brouwer
Senior belastingadviseur
Bel
06-20006515
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan