Een update: Coronareserve in de vennootschapsbelasting

14 mei 2020
Artikel

De regering wil ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen de mogelijkheid geven om verliezen in 2020 versneld te kunnen verrekenen met in 2019 behaalde winsten via de fiscale coronareserve. Zo kunnen deze ondernemingen hun liquiditeitspositie verbeteren. In dit artikel zetten wij de voorwaarden voor u op een rij. 

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verliesverrekening in ‘normale’ tijden

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar (‘carry back’). Zo kan een bv een in 2020 geleden verlies verrekenen met winst die in het jaar 2019 behaald is. Hierdoor kunnen bedrijven een deel van de vennootschapsbelasting die zij over 2019 al betaald hebben (of nog moeten betalen) op een later moment terugkrijgen. Zo zorgt verliesverrekening voor een verbetering van de liquiditeitspositie. Een nadeel is dat deze verrekening pas mogelijk is als de aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend. En dat kan niet eerder dan begin 2021. Ook moet dan de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2019 zijn opgelegd, wat ook enige tijd kan duren.

De regering vindt het belangrijk dat bedrijven die in 2020 verlies lijden eerder over deze liquiditeiten kunnen beschikken en komt daarom met een noodmaatregel: de fiscale coronareserve.

Fiscale coronareserve

De noodmaatregel fiscale coronareserve houdt in dat vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen het verwachte verlies voor het jaar 2020 ten gevolge van de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van hun winst van het jaar 2019 mogen brengen. Deze reserve bedraagt maximaal de fiscale winst over 2019 (zonder rekening te houden met deze reserve). Ook mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Er moet over het hele jaar 2020 per saldo sprake zijn van een verwacht verlies. 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De fiscale coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek  ‘overige fiscale reserves’.
  • De in 2019 gevormde reserve valt uiterlijk in 2020 weer vrij ten gunste van de winst, waardoor de vrijvalwinst wegvalt tegen het in 2020 gerealiseerde verlies. 

Door een fiscale coronareserve te vormen, kan een onderneming teruggave vragen van de eerder over 2019 betaalde of nog te betalen vennootschapsbelasting. Dit kan door de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 in te dienen of een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Heeft u uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 al ingediend? Dan kunt u gebruik maken van de fiscale coronareserve door een nieuwe aangifte 2019 in te dienen waarin u de coronareserve toepast.

Het voordeel van de fiscale coronareserve is dat bedrijven niet moeten wachten totdat zij aangifte vennootschapsbelasting kunnen doen over 2020 en de aanslag over 2019 definitief is opgelegd. Het liquiditeitsvoordeel van de verliesverrekening kan door de noodmaatregel dus sneller gerealiseerd worden.

Een voorbeeld

Over 2019 heeft u een winst van € 200.000 behaald. Over 2020 verwacht u als gevolg van de coronacrisis een verlies van € 150.000. Door een coronareserve in uw aangifte op te nemen doet u vervolgens aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2019 over een winst van € 50.000. De te betalen Vpb is dan € 9.500. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van het normale systeem van verliesverrekening, want daarbij had u in 2020 aangifte moeten doen over de hele winst van € 200.000 ín 2019. De te betalen Vpb is dan € 38.000. Vervolgens zou u pas in 2021 aangifte Vpb over het jaar 2020 kunnen doen, met daarin het verlies van € 150.000 . Via verliesverrekening zou u dan 19% van € 150.000 terugkrijgen, dus € 28.500. De einduitkomst is hetzelfde. Maar omdat u de fiscale coronareserve nú kunt opvoeren, kunt u juist in de tijd dat u het nodig heeft, blijven beschikken over de € 28.500.

Zorg voor goede onderbouwing 

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft aangegeven dat de Belastingdienst fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik van de coronareserve gaat bestrijden. Zorg dus voor een goede onderbouwing als u gebruik maakt van de fiscale coronareserve.

Wetsvoorstel fiscale coronareserve

De mogelijkheid om een fiscale coronareserve te vormen, wordt nog in de wet vastgelegd. Staatssecretaris Vijlbrief heeft aangegeven dat de wettelijke regeling  gebaseerd zal zijn op de hierboven genoemde uitgangspunten. Zo weten bedrijven alvast wat ze moeten doen om gebruik te maken van de fiscale coronareserve en welke voorwaarden daarvoor gelden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven u daarover informeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale coronareserve? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall via telefoonnummer 024-6485808 of stuur Robert een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan