Een tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw kan uitkomst bieden

7 september 2020
Artikel

Voor sommige bedrijven zijn de ondersteunende maatregelen van de overheid en financiële instellingen onvoldoende om de continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen. Een goed voorbeeld daarvan is de arbeidsvoorwaarde pensioen. De pensioenregeling neemt vaak een aanzienlijk deel (20%) van de totale loonkosten voor haar rekening. Het treffen van een betalingsregeling voor de pensioenregeling op de korte termijn biedt dan onvoldoende soelaas. Deze afspraken hebben immers een tijdelijke impact omdat u de premie na de uitstelperiode alsnog moet voldoen. Veel vaker is het dan ook de wens om de pensioenopbouw tijdelijk te verlagen. Het voordeel hiervan is dat u geen schuld opbouwt bij de pensioenverzekeraar. Kortom, geen uitstel maar afstel.
 

Portretfoto van Bart van de Wouw
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Pensioenadvies

Wijzigingsbeding pensioenregeling inroepen

Wanneer u een verzekerde pensioenregeling hebt, kunt u een eenzijdig wijzigingsbeding inroepen om zo de pensioenopbouw van uw werknemers tijdelijk te verlagen. Dan moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend belang voor uw organisatie. Een zwaarwegend belang kan zijn dat de continuïteit van uw onderneming in het gedrang komt als u de pensioenregeling ongewijzigd zou voortzetten. 

Pensioenverzekeraars gaan verschillend om met verzoeken voor tijdelijke verlaging en stellen daarvoor afzonderlijke voorwaarden op. De meest voorkomende voorwaarden zijn:

  • Er is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in het reglement.
  • Een tijdelijke premieverlaging is alleen van toepassing op de premie voor de opbouw van het ouderdomspensioen.
  • De risicodekking kan niet worden aangepast en blijft dus onverkort in stand. De premies hiervoor blijven verschuldigd (zo’n 10% van de totale premie). 
  • Een eventuele ondernemingsraad dient akkoord te gaan met de aanwezigheid van een zwaarwegend belang.
  • De werknemers dienen geïnformeerd te worden over de tijdelijke versobering.  
  • De accountant geeft een ondersteunende accountantsverklaring af. 
  • De duur van de tijdelijke verlaging gaat op z’n vroegst in op 1 april 2020 en loopt uiterlijk tot 31 december 2020 door. Daarna wordt de oorspronkelijke regeling weer automatisch van toepassing. 

U kunt eventueel de versobering achteraf inhalen door middel van een eenmalige storting. Ook kunt u al eerder terugkeren naar de oorspronkelijke regeling.

Afzonderlijke beoordeling 

Pensioenverzekeraars beoordelen ieder verzoek voor een tijdelijke verlaging van de pensioenregeling afzonderlijk. Logisch, het gaat om een impactvolle maatregel die invloed heeft op de hoogte van het pensioen van uw medewerkers. Vraag uw pensioenadviseur om u in een dergelijk traject bij te staan. Zo bent u verzekerd van de juiste aanpak. De tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw kan, samen met de overige maatregelen, ertoe leiden dat u deze crisis kunt overbruggen. Over impact gesproken.

Meer informatie 

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Onze pensioenadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan