Een prinsheerlijk pensioen

23 september 2016
Blog

Zoals te verwachten was, is het pensioen ook een belangrijk onderwerp van de kabinetsplannen. Het Belastingplan 2017 bevat een aantal voorgenomen maatregelen om de bestaande problematiek rondom pensioenopbouw op te lossen.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Geschreven door:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
kalender

Pensioen hoger dan laatste loon

Tot nu moest de pensioenopbouw stoppen als de pensioenopbouw voor de pensioendatum hoger was dan het laatst verdiende loon. Bij beschikbare premieregelingen wordt het kapitaal boven de 100% progressief belast. Er bestonden al een aantal uitzonderingen hierop zoals bij waardeoverdracht en indexatie. Het kabinet is echter van plan deze hele 100% begrenzing volledig te schrappen. Dit geldt overigens (nog) niet voor de beschikbare premieregelingen met een 3% staffel.

1e van de maand

Op dit moment gaat het pensioen in op de dag dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In 2016 is dit dus op uw 67e verjaardag. Bijna alle pensioenregelingen nemen echter de eerste dag van de maand als uitgangsdatum. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenopbouw verlaagd moet worden. Er was al voorlopige goedkeuring gegeven op het afschaffen van deze verlaging als pensioen op de 1e van de maand ingaat. Dit wordt nu definitief goedgekeurd.

Hetzelfde gold voor partnerpensioen bij overlijden dat in principe pas ingaat vanaf de dag van overlijden. Dit mag nu ook ongewijzigd ingaan vanaf de 1e dag van de maand waarin de partner is overleden.

Uitgesteld pensioen

Doorwerken hoeft geen randvoorwaarde meer te zijn om pensioen te mogen uitstellen. Dit mag voortaan altijd. De pensioenuitkering moet wél uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd ingaan.

Al met al gunstige wijzigingen die ervoor gaan zorgen dat u er op uw oude dag mogelijk toch warm(er) bij zit.

Wilt u meer weten over pensioenen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan