Een nieuw regeerakkoord: de fiscale plannen

20 december 2021
Artikel

Onlangs werd het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet Rutte IV gepresenteerd. Daarin staan ook de fiscale plannen voor de komende vier jaar. We zetten de belangrijkste fiscale zaken voor u op een rij.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Een nieuw regeerakkoord: de fiscale plannen

Wat vooral opvalt, is dat de fiscale plannen weinig concrete punten bevatten. De door velen gewenste grondige herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel hoeven we op basis van het regeerakkoord niet te verwachten. Duidelijk is wel dat (milieu)belastingen in toenemende mate ingezet gaan worden om de gewenste klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen. Uitgangspunt daarbij is dat de vervuiler betaalt.

Vennootschapsbelasting

De plannen voor de vennootschapsbelasting zijn een uitbreiding van maatregelen die misbruik bestrijden, met name in internationaal verband.

Wat de komende jaren ook aandacht krijgt, is het opsplitsen van ondernemingen om meer gebruik te kunnen maken van de flink verlengde eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting (15% tot een belastbaar bedrag van € 395.000, tegen 25% daarboven). Als blijkt dat bedrijven om deze reden worden opgeknipt, overweegt de regering om dit tariefvoordeel weer terug te draaien of te beperken.

Inkomstenbelasting

Wij informeerden u al u over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen bv. In het regeerakkoord is vastgelegd dat dit wetsvoorstel wel doorgang zal vinden, maar dat de grens van € 500.000 wordt verhoogd naar € 700.000. Hierdoor krijgen veel minder dga’s met deze regeling te maken.

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt meer en sneller verlaagd dan eerder gepland: na een stapsgewijze verlaging bedraagt deze aftrek vanaf 2023 € 1.200. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 6.310.

In box 3 (vermogensinkomsten) veranderen per 1 januari 2023 twee punten:

  • Het vrijgestelde bedrag (heffingsvrij vermogen) gaat per fiscale partner omhoog naar ongeveer € 80.000, in plaats van circa € 50.000 nu.
  • Bij verhuurde woningen mag de leegwaarderatio niet meer worden toegepast, waardoor de huuropbrengsten daaruit zwaarder belast worden.

Vanaf 2025 gaat box 3 ingrijpend veranderen: de heffing wordt dan niet meer forfaitair berekend, maar op basis van de werkelijk behaalde rendementen. Waardeveranderingen van onroerende zaken worden dan in eerste instantie nog wel forfaitair belast, maar op termijn worden de feitelijk behaalde waardestijgingen in de belastingheffing betrokken. Hoe dit er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk.

Per 2023 vervalt de middelingsregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om bij sterk wisselende inkomsten het inkomen over een periode van drie jaar uit te smeren, om de effecten van het progressieve tarief in box 1 te matigen. Het afschaffen van deze regeling treft bijvoorbeeld ondernemers met sterk wisselende resultaten.

Schenk- en erfbelasting

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woningen – vaak de ‘jubelton’ genoemd – gaat verdwijnen. Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar in ieder geval niet eerder dan 2023.

De faciliteiten voor bedrijfsopvolgingen worden op dit moment geëvalueerd. Mede op basis daarvan zullen deze faciliteiten waar nodig verbeterd worden. Daarbij heeft ook bestrijding van oneigenlijk gebruik van de regeling nadrukkelijk de aandacht.

Overdrachtsbelasting

Het hoge tarief in de overdrachtsbelasting (nu nog 8%) stijgt verder, naar 9% vanaf 2023. Dit tarief geldt voor alle verkrijgingen van onroerende zaken, met uitzondering van woningen die worden gekocht door particulieren om daar duurzaam in te gaan wonen.

Btw op groente en fruit wordt verlaagd

In lijn met een wijziging in de Europese btw-regels, wil het nieuwe kabinet de btw op groente en fruit verlagen naar 0%.

Hervorming toeslagenstelsel

De toeslagenaffaire, die al jaren veel aandacht krijgt in de media, is aanleiding voor de nieuwe regering om het hele toeslagenstelsel te hervormen. Hoe het nieuwe stelsel er dan uit moet gaan zien, is vooralsnog echter niet duidelijk.

Meer informatie of advies

Wilt u meer informatie of advies over fiscale zaken? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan