Een goed personeelsbeleid: de manier om prestaties te verhogen!

12 juni 2017
Blog

Verschillende aspecten zoals kosten, huisvesting, wetgeving en motivatie bepalen uw personeelsstrategie. Een goede personeelsstrategie gaat veel verder dan alleen het werk gedaan krijgen.

Portretfoto van Eric Flinterman
Geschreven door:
Eric Flinterman Senior relatiemanager tuinbouw
Twee mannen in gesprek

Personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel voor het bepalen van uw strategie. Ook uw afnemers hechten meer belang aan een goed personeelsbeleid. Financiers waarderen uw onderneming steeds meer op de kwaliteit van uw organisatie. Is de continuïteit geborgen of is deze vooral afhankelijk van u? Is er voldoende talent aanwezig?

Zelf mag ik met enige regelmaat een managementteam begeleiden op een tuinbouwbedrijf. Hierbij valt mij op dat de vaak dominante rol van de ondernemer het functioneren van personeel remt. Door een andere houding aan te nemen en niet te vertellen hoe het moet, maar te vragen naar bevindingen van uw personeel neemt de verantwoordelijkheid en prestatie van uw medewerkers enorm toe. 

Wees een coach voor de leidinggevende
De motivatie en aansturing van uw personeel is cruciaal voor optimale prestaties. Tijdens organisatorische verbetertrajecten kom ik regelmatig tegen dat de ondernemer de leidinggevende veel stuurt en adviseert. Hierdoor neemt hij of zij niet de verantwoording die nodig en gewenst is. Door letterlijk met de leidinggevende mee te lopen kan de manier van leidinggeven juist wel positief veranderen. De leidinggevende kan in minder tijd beter leidinggeven en ontwikkelt zich meer als coach. Er wordt meer verantwoording genomen en uiteindelijk gaat het personeel beter functioneren.

Aansturen en motiveren van personeel
Goede huisvesting werkt motiverend. Een professionele aansturing heeft nog meer effect. Dit is te leren.
Aansturen en motiveren van personeel is een vak. Net zoals telen of verkopen een vak is. Uw leidinggevenden kunnen getraind worden om uw personeelsstrategie goed tot z’n recht te laten komen. Hier zijn subsidiemogelijkheden voor beschikbaar, waaronder de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Voorwaarde is wel dat er minimaal € 12.000 aan organisatieverbetering wordt besteed.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Eric
Portretfoto van Eric Flinterman
Senior relatiemanager tuinbouw
Bel
073-6465419
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan