Een bedrijfsplan is een onmisbaar managementtool

12 september 2019
Blog

Een aantal sectoren, zoals de akkerbouw en hardfruit, staan weer aan de vooravond van de jaarlijkse oogstperiode of zijn hiermee onlangs gestart. Een spannende en drukke tijd om het gewas tijdig en in goede kwaliteit geoogst te krijgen. Dan rijst voor velen de vraag: wat krijg ik voor mijn product?

Portretfoto van René Boots
Neem contact op met:
René Boots Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Mensen in gesprek over een bedrijfsplan

Tijden veranderen

De afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met extreme weersomstandigheden. De ondernemers moesten zich maximaal inspannen om de gewassen hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Daarnaast heeft ieder bedrijf te maken met beperkingen, vanuit de overheid, regelgeving, certificeringsvoorwaarden en/of -eisen of de ligging van het bedrijf.
Ook de komende jaren krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden. Sowieso is de wereld continu in beweging. Dat betekent ook dat de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief personeel, huisvesting van arbeidsmigranten, de verduurzaming richting kringlooplandbouw, export-boycots en concurrentie (uit lage lonen landen) aan verandering onderhevig is. Deze omstandigheden oefenen allemaal invloed uit op het bedrijf en het bedrijfsresultaat.
Het past lang niet meer bij ieder bedrijf om maar hard te blijven werken, terwijl de kwantiteit, kwaliteit én prijs van de productie nog onbekend is. Voor u als ondernemer is het van belang om te weten wat de effecten zijn van verschillende omstandigheden op het rendement van uw eigen bedrijf.

Bedrijfsscan

Ik raad u aan om echt kritisch naar het eigen bedrijf te kijken. Pak de (eerdere) goede jaren er eens bij en vergelijk deze met de afgelopen twee jaren (vanwege de weersextremen). Wat zijn de verschillen? Waar liggen de sterktes van het bedrijf? Waar blijkt het bedrijf (erg) kwetsbaar te zijn?
Neem vervolgens alle aspecten mee die van invloed zijn op het (toekomstige) rendement en dus op het continuïteitsperspectief. Waar sta ik in de keten? Hoe ziet de markt eruit? Wat is mijn eigen afzetstrategie? Wat is mijn eigen kostprijs? Weet waar de beperkingen, maar ook waar de kansen liggen. En stel uzelf dan de volgende vraag:
“Heb ik als bedrijf, bij afweging van de verschillende risico’s, nog wel een (ruim) voldoende renderend businessplan voor de toekomst? En zo niet, wat zijn dan reële mogelijkheden om dit bij te stellen?’’

Ook bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag is het belangrijk om te blijven kijken naar verbetering (of stabilisering) van het rendement.

Neem zelf het initiatief

U kunt zelf of samen met uw partner of bedrijfsadviseur een bedrijfsplan opstellen dat het nodige inzicht geeft in het toekomstig rendement van het bedrijf. Een dergelijk plan schept een basis voor het bedrijf, waarop verdere investeringen en beslissingen genomen kunnen worden. Door de gevolgen hiervan te monitoren, kunt u bepalen of het eerdere plan moet worden bijgesteld. U heeft en houdt hiermee een tool in handen, waarop u toekomstige keuzes en (investerings)beslissingen baseert. 

Een bedrijfsplan is een onmisbaar managementtool voor iedere ondernemer!

Wilt u meer informatie?

Heeft u behoefte aan ondersteuning, neem dan contact op met senior bedrijfsadviseur René Boots, Team Tuinbouw Agro Advies, op telefoonnummer 077-3217734 of stuur een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan